Соопштенија и одлуки

Погледнете го распоредот за часови за 2, 4, 6, 8 семестар за 2018 - 2019 година

Погледнете го распоредот за часови за 2, 4, 6, 8 семестар за 2018 – 2019 година

Распоред на часови за 2, 4, 6 и 8 семестар 2018-2019

Известување за продолжување на рокот за пријавување на конкурсот за родот авијација

Известување за продолжување на рокот за пријавување на конкурсот за родот авијација

Рокот за пријавување на заинтересираните кандидати за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија, по конкурсот објавен на ден 03.09.2018 година во дневните печати Вечер и Коха […]