SENIOR LEADERSHIP ROUNDTABLE ON MILITARY AND DEFENSE ASPECTS OF BORDER SECURITY IN SOUTH EAST EUROPE”ТРКАЛЕЗНА МАСА НА ВИСОКИ ЛИДЕРИ ЗА ВОЕНИТЕ И ОДБРАНБЕНИТЕ АСПЕКТИ НА ГРАНИЧНАТА БЕЗБЕДНОСТ ВО ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА November 24, 2017

(Macedonian) ТРКАЛЕЗНА МАСА НА ВИСОКИ ЛИДЕРИ ЗА ВОЕНИТЕ И ОДБРАНБЕНИТЕ АСПЕКТИ НА ГРАНИЧНАТА БЕЗБЕДНОСТ ВО ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА

Официјална посета на делегација  од Воената академија на Република Австрија на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје, Република Македонија November 10, 2017

(Macedonian) Официјална посета на делегација од Воената академија на Република Австрија на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, Република Македонија

Посета на Началникот на Генералштабот на Армијата на Црна Гора на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје, Република Македонија November 10, 2017

(Macedonian) Посета на Началникот на Генералштабот на Армијата на Црна Гора на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, Република Македонија

A workshop for the development of a system for early detection of forest fires is opened in BerovoВо Берово одржана работилницата за развој на систем за рано откривање на шумски пожари November 9, 2017

(Macedonian) Во Берово одржана работилницата за развој на систем за рано откривање на шумски пожари

Working meetings with representatives from the NATO DEEP programРаботни состаноци со претставници од програмата на НАТО за унапредување на образованието во одбраната November 1, 2017

(Macedonian) Работни состаноци со претставници од програмата на НАТО за унапредување на образованието во одбраната

Military Academy with another significant contribution in the area of Technological Disasters Risk Determination and MitigationПРИДОНЕС НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА ВО ОБЛАСТА НА ОДРЕДУВАЊЕ И УБЛАЖУВАЊЕ НА РИЗИКОТ ОД ТЕХНОЛОШКИ КАТАСТРОФИ October 31, 2017

(Macedonian) ПРИДОНЕС НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА ВО ОБЛАСТА НА ОДРЕДУВАЊЕ И УБЛАЖУВАЊЕ НА РИЗИКОТ ОД ТЕХНОЛОШКИ КАТАСТРОФИ

Contribution of the Military Academy to the Cyber Security Advanced Training Course in AntalyaПридонес на Воената академија на Напредниот курс за сајбер безбедност одржан во Анталија October 29, 2017

(Macedonian) Придонес на Воената академија на Напредниот курс за сајбер безбедност одржан во Анталија

Successful realization of the  NATO SPS SIARS project Workshop Успешно реализирана работилницата за НАТО СПС СИАРС проектот October 26, 2017

(Macedonian) Успешно реализирана работилницата за НАТО СПС СИАРС проектот

Forthcoming event - Workshop for the NATO SPS SIARS (Smart I (eye) Advisory Rescue System) projectИзвестување за престоен настан - РАБОТИЛНИЦА ЗА НАТО СПС СИАРС ПРОЕКТОТ October 22, 2017

(Macedonian) Известување за престоен настан – РАБОТИЛНИЦА ЗА НАТО СПС СИАРС ПРОЕКТОТ