Another successful cooperation with NATO Center of excellence - Defence against terrorismПродолжува соработката со НАТО Центарот за одбрана од тероризам May 21, 2018

(Macedonian) Продолжува соработката со НАТО Центарот за одбрана од тероризам

Bоената академија со значителен придонес на Првата меѓународна научна конференција на тема „Обезбеднување на ВИП личности и обjeкти“ May 9, 2018

(Macedonian) Bоената академија со значителен придонес на Првата меѓународна научна конференција на тема „Обезбеднување на ВИП личности и обjeкти“

Ранг листа на примени кандидати за втор циклус на студии на Воената академија по конкурс објавен на 15.02.2018 година			May 9, 2018

(Macedonian) Ранг листа на примени кандидати за втор циклус на студии на Воената академија по конкурс објавен на 15.02.2018 година

Прелиминарна ранг листа на кандидати пријавени на конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација May 7, 2018

(Macedonian) Прелиминарна ранг листа на кандидати пријавени на конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација

Успешно реализиран Курс за командири на чети на родови и логистички специјалности во период од  02.04-30.04.2018 година May 4, 2018

(Macedonian) Успешно реализиран Курс за командири на чети на родови и логистички специјалности во период од 02.04-30.04.2018 година

Successful realization of the workshop " Аssessment and evaluation " held by representatives of the NATO Defence Education Enhancement Programme -  NATO DEEPОдржана работилница на тема „Проценка и евалуација на наставата и наставниот процес“ од страна на претставници на програма на НАТО за унапредување на образованието во одбраната - NATO DEEP April 22, 2018

(Macedonian) Одржана работилница на тема „Проценка и евалуација на наставата и наставниот процес“ од страна на претставници на програма на НАТО за унапредување на образованието во одбраната – NATO DEEP

The Ambassador of the United States of America, HE Jess Bailey visited the Military Academy and had a short lectureАмбасадорот на Соединети Американски Држави Н.Е. Џес Бејли ја посети Воената академија и имаше свое излагање April 21, 2018

(Macedonian) Амбасадорот на Соединети Американски Држави Н.Е. Џес Бејли ја посети Воената академија и имаше свое излагање

Military academy contributed to the two-day workshop "National Framework and Strategy for Cyber Security and the Functioning of National CERT / CSIRT"Воената академија со свој придонес на дводневна работилница “Национална рамка и стратегија за сајбер безбедност и функционирање на национален CERT/CSIRT” April 10, 2018

(Macedonian) Воената академија со свој придонес на дводневна работилница “Национална рамка и стратегија за сајбер безбедност и функционирање на национален CERT/CSIRT”

Successful realization of the workshop "Curriculum development" held by representatives of the NATO Defence Education Enhancement Programme-  NATO DEEPОдржана работилница на тема „Развој на наставни програми“ од страна на претставници на програма на НАТО за унапредување на образованието во одбраната - NATO DEEP March 23, 2018

(Macedonian) Одржана работилница на тема „Развој на наставни програми“ од страна на претставници на програма на НАТО за унапредување на образованието во одбраната – NATO DEEP