Успешно реализиран курс за штабни должности во баталјон December 27, 2018

(Macedonian) Успешно реализиран курс за штабни должности во баталјон

Учество на третиот по ред натпревар, ALL-EUROPEAN INTERNATIONAL HUMANITARIAN AND REFUGEE LAW MOOT COURT COMPETITION, во организација на Правен факултет при Универзитет Љубљана December 4, 2018

(Macedonian) Учество на третиот по ред натпревар, ALL-EUROPEAN INTERNATIONAL HUMANITARIAN AND REFUGEE LAW MOOT COURT COMPETITION, во организација на Правен факултет при Универзитет Љубљана

Реализан состанок со наслов „Годишен преглед на активностите од НАТО DEEP програмата во Р.Македонија“ December 3, 2018

(Macedonian) Реализан состанок со наслов „Годишен преглед на активностите од НАТО DEEP програмата во Р.Македонија“

Реализирана работилница со наслов „Обука за обучувачи за методологија за подобрување на наставниот процес“ December 3, 2018

(Macedonian) Реализирана работилница со наслов „Обука за обучувачи за методологија за подобрување на наставниот процес“

Известување за продолжување на рокот за пријавување на конкурсот за родот авијација November 29, 2018

(Macedonian) Известување за продолжување на рокот за пријавување на конкурсот за родот авијација

Invited lecture by prof. José Carrasco (Spain), on the topic "Peace and the Euro" Предавање од проф. д-р Хозе Караско (Шпанија) на тема „Поврзаноста на стабилноста на валутата со светскиот мир“ November 21, 2018

(Macedonian) Предавање од проф. д-р Хозе Караско (Шпанија) на тема „Поврзаноста на стабилноста на валутата со светскиот мир“

Известување за продолжување на рокот за пријавување на конкурсот за родот авијација November 4, 2018

(Macedonian) Известување за продолжување на рокот за пријавување на конкурсот за родот авијација

Military Academy part of the ERASMUS + family.Воената академија стана член на ERASMUS+ семејството October 27, 2018

(Macedonian) Воената академија стана член на ERASMUS+ семејството

Прв академски час за идните офицери од Воената академија October 9, 2018

(Macedonian) Прв академски час за идните офицери од Воената академија