Резултати од проверка на здравствена способност на кандидати пријавени на конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација July 11, 2018

(Macedonian) Резултати од проверка на здравствена способност на кандидати пријавени на конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација

Успешна реализација на Летниот Кампус 2018 July 7, 2018

(Macedonian) Успешна реализација на Летниот Кампус 2018

Прва медицинска помош и медицинска евакуација во операции за поддршка на мирот – Летен Кампус 2018 July 4, 2018

(Macedonian) Прва медицинска помош и медицинска евакуација во операции за поддршка на мирот – Летен Кампус 2018

Хуманитарна акција на питомците и студенти-учесници на “Летниот кампус 2018″ July 4, 2018

(Macedonian) Хуманитарна акција на питомците и студенти-учесници на “Летниот кампус 2018″

Реализиран академскиот дел од Летниот кампус – 2018 July 4, 2018

(Macedonian) Реализиран академскиот дел од Летниот кампус – 2018

Public Affairs Training at the Summer Campus 2018Обука за односи со јавноста во рамките на “Летниот кампус 2018″ July 3, 2018

(Macedonian) Обука за односи со јавноста во рамките на “Летниот кампус 2018″

Opening ceremony of the Summer Campus 2018Свечено отворање на Летен  Кампус 2018 година June 26, 2018

Opening ceremony of the Summer Campus 2018

Воената академија со свој допринос на меѓународната летна школа „Управување во услови на мигрантски кризи“ June 23, 2018

(Macedonian) Воената академија со свој допринос на меѓународната летна школа „Управување во услови на мигрантски кризи“

Successful realization of the workshop ”Methodology of Advanced distance learning use in education” held by representatives from NATO DEEPОдржана работилница на тема „Методологија за употребата на напредното далечинско учење“ реализирана од претставници на НАТО ДЕЕП тимот June 15, 2018

(Macedonian) Одржана работилница на тема „Методологија за употребата на напредното далечинско учење“ реализирана од претставници на НАТО ДЕЕП тимот