ИЗВЕСТУВАЊЕ за примените кандидати за студенти/питомци во учебната 2017/18 September 13, 2017

(Macedonian) ИЗВЕСТУВАЊЕ за примените кандидати за студенти/питомци во учебната 2017/18

Решение за прием на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерство за одбрана и на Армијата на Република Македонија во учебната 2017/18 годинa (втор уписен рок) September 11, 2017

(Macedonian) Решение за прием на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерство за одбрана и на Армијата на Република Македонија во учебната 2017/18 годинa (втор уписен рок)

Известување -  продолжување на рокот за  упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје September 4, 2017

(Macedonian) Известување – продолжување на рокот за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје

ИЗВЕСТУВАЊЕ  Во врска со Конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерство за одбрана и на Армијата на Република Македонија во учебната 2017/18 годинa September 4, 2017

(Macedonian) ИЗВЕСТУВАЊЕ Во врска со Конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерство за одбрана и на Армијата на Република Македонија во учебната 2017/18 годинa

Конечна ранг листа на кандидати за прием на школување на питомци и студенти на Воената академија според конкурсот објавен на ден 04.05.2017 година (втор уписен рок) September 1, 2017

(Macedonian) Конечна ранг листа на кандидати за прием на школување на питомци и студенти на Воената академија според конкурсот објавен на ден 04.05.2017 година (втор уписен рок)

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА на кандидати за прием на школување на питомци и студенти на Воена академија според Конкурс објавен на ден 04.05.2017 (втор уписен рок) August 31, 2017

(Macedonian) ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА на кандидати за прием на школување на питомци и студенти на Воена академија според Конкурс објавен на ден 04.05.2017 (втор уписен рок)

СПИСОК НА КАНДИДАТИ кои треба да се јават за проверки по физичка подготвеност на Воениот стадион -Скопје во градскиот парк Скопје на ден 30 Август (Среда) 2017 година во 08,15 часот August 27, 2017

(Macedonian) СПИСОК НА КАНДИДАТИ кои треба да се јават за проверки по физичка подготвеност на Воениот стадион -Скопје во градскиот парк Скопје на ден 30 Август (Среда) 2017 година во 08,15 часот

ВТОРА ГРУПА НА КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕРКА НА ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОФИЗИЧКА СПОСОБНОСТ ВО ВОЕНО МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР – СКОПЈЕ НА 25 АВГУСТ 2017 ГОДИНА (ПЕТОК) ВО 08,15 ЧАСОТ August 24, 2017

(Macedonian) ВТОРА ГРУПА НА КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕРКА НА ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОФИЗИЧКА СПОСОБНОСТ ВО ВОЕНО МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР – СКОПЈЕ НА 25 АВГУСТ 2017 ГОДИНА (ПЕТОК) ВО 08,15 ЧАСОТ

Прва група на кандидати за проверка на здравствена психофизичка способност во  Воено медицински центар - Скопје на 24 Август 2017 година (четврток) во 08,15 часот August 23, 2017

(Macedonian) Прва група на кандидати за проверка на здравствена психофизичка способност во Воено медицински центар – Скопје на 24 Август 2017 година (четврток) во 08,15 часот