Воената академија ко-организатор на меѓународната сајбер вежба – CYREX 2019 March 3, 2019

(Macedonian) Воената академија ко-организатор на меѓународната сајбер вежба – CYREX 2019

Реализирана работилница за развој на национална рамка за сајбер одбрана February 26, 2019

(Macedonian) Реализирана работилница за развој на национална рамка за сајбер одбрана

КОНКУРС за запишување на лица за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Армијата на Република Македонија February 8, 2019

(Macedonian) КОНКУРС за запишување на лица за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Армијата на Република Македонија

Успешна реализација на курсот „Основи во база на податоци MS Access 2010 – основно ниво“ - 2019 година February 4, 2019

(Macedonian) Успешна реализација на курсот „Основи во база на податоци MS Access 2010 – основно ниво“ – 2019 година

Работна посета на Воената академија „Георги Стојков Раковски“ во Софија, Бугарија. February 3, 2019

(Macedonian) Работна посета на Воената академија „Георги Стојков Раковски“ во Софија, Бугарија.

Успешно реализирани состаноци со претставници од Кралство Норвешка January 22, 2019

(Macedonian) Успешно реализирани состаноци со претставници од Кралство Норвешка

Реализирана работна посета на Воено-морското училиште „Никола Јонков Вапцаров“ од Варна, Бугарија December 29, 2018

(Macedonian) Реализирана работна посета на Воено-морското училиште „Никола Јонков Вапцаров“ од Варна, Бугарија

Успешно реализиран курс за штабни должности во баталјон December 27, 2018

(Macedonian) Успешно реализиран курс за штабни должности во баталјон

Учество на третиот по ред натпревар, ALL-EUROPEAN INTERNATIONAL HUMANITARIAN AND REFUGEE LAW MOOT COURT COMPETITION, во организација на Правен факултет при Универзитет Љубљана December 4, 2018

(Macedonian) Учество на третиот по ред натпревар, ALL-EUROPEAN INTERNATIONAL HUMANITARIAN AND REFUGEE LAW MOOT COURT COMPETITION, во организација на Правен факултет при Универзитет Љубљана