РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВТОРИОТ МОДУЛ ОД ПРОЕКТОТ ЗА РАЗВОЈ НА НАСТАВЕН И ОБУЧУВАЧКИ КАДАР ВО БиХ May 23, 2022

(Macedonian) РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВТОРИОТ МОДУЛ ОД ПРОЕКТОТ ЗА РАЗВОЈ НА НАСТАВЕН И ОБУЧУВАЧКИ КАДАР ВО БиХ

The third Transnational Project Meeting of the Predict Project was held in Malaga on May 10, 2022.Третиот транснационален проектен состанок од проектот ПРЕДИКТ се одржа на 10 мај 2022 година, во Малага, Шпанија. May 17, 2022

(Macedonian) Третиот транснационален проектен состанок од проектот ПРЕДИКТ се одржа на 10 мај 2022 година, во Малага, Шпанија.

Successfully accomplished LTTA project activity by representatives from the Military Academy on the topic "Short-term staff training"Учество на претставници од Воената академија на Еразмус+ LLTA активност на тема „Краткорочна обука на персоналот“ April 17, 2022

(Macedonian) Учество на претставници од Воената академија на Еразмус+ LLTA активност на тема „Краткорочна обука на персоналот“

Innovation Challenge of the Military Academy “General Mihailo Apostolski”, Skopje and the NATO ACT Innovation Hub, Norfolk Virginia Предизвик за иновации на Воената Академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје, и Иновацискиот центар на Здружената Командата за Трансформации на НАТО од Норфолк, Вирџинија. April 14, 2022

(Macedonian) Предизвик за иновации на Воената Академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје, и Иновацискиот центар на Здружената Командата за Трансформации на НАТО од Норфолк, Вирџинија.

Проектна активност-Обука на обучувачи во рамки на ERASMUS+ проектот PREDICT April 11, 2022

(Macedonian) Проектна активност-Обука на обучувачи во рамки на ERASMUS+ проектот PREDICT

Successfully accomplished kick-off meeting of the Erasmus + project „Future Classrooms’ Leadership“Реализиран првиот транснационален состанок од Еразмус+KA220 проектот „Future Classrooms’ Leadership“ April 6, 2022

(Macedonian) Реализиран првиот транснационален состанок од Еразмус+KA220 проектот „Future Classrooms’ Leadership“

Military Academy, part of the Viking 22 exerciseВоената академија, дел од тимот за оценување на вежбата Викинг 22 April 6, 2022

(Macedonian) Воената академија, дел од тимот за оценување на вежбата Викинг 22

Реализирано учество на вежба:  ,,Транспорт на радиоактивни материи" во институцијата Биотек April 5, 2022

(Macedonian) Реализирано учество на вежба: ,,Транспорт на радиоактивни материи” во институцијата Биотек

Integrated final exercise: "Methods and procedures for reconnaissance, identification and decontamination of NBC agents"Интегрирана завршна вежба: „Методи и постапки на извидување, идентификација и деконтаминација на РХБ агенси“ March 30, 2022

(Macedonian) Интегрирана завршна вежба: „Методи и постапки на извидување, идентификација и деконтаминација на РХБ агенси“