Издв

Successful accomplishment of the annual Radli conferenceРеализирана годишната конференција од Радли проектот

Реализирана годишната конференција од Радли проектот

Во рамките на (RADLI – Regional ADL Initiative) проектот, во периодот од 12 септември до 15 септември 2021 г. се реализираше годишната конференција. Целта на проектот е развој на регионалната соработка во областа на учење на далечина. Годишната конференција беше реализирана во Охрид, а учество земаа претставници од  Воените академии од Белград и Скопје, преставници […]

Решение за измена на решение за прием на кандидати по Конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија во учебната 2021/2022 година

Решение за измена на решение за прием на кандидати по Конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија во учебната 2021/2022 година

Решение за прием на кандидати по Конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија во учебната 2021/2022 година

Решение за прием на кандидати по Конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија во учебната 2021/2022 година

The Military Academy with the realization of CYBER SECURITY DRILL (Tabletop Exercise - TTX) once again proved that it is one of the regional leaders in the field of cyber securityВоената академија со реализација на CYBER SECURITY DRILL (Tabletop Exercise – TTX) уште еднаш докажа дека е еден од лидерите во областа на сајбер безбедноста во регионот

Воената академија со реализација на CYBER SECURITY DRILL (Tabletop Exercise – TTX) уште еднаш докажа дека е еден од лидерите во областа на сајбер безбедноста во регионот

Воената академија повторно препознаена како еден од лидерите во областа на сајбер безбедноста во регионот. Овојпат со поддршка на Стејт департментот на САД, заедно со CRDF GLOBAL и Иницијативата за сајбер и корпоративна безбедност и кризен менаџмент – C3I Скопје, Воената академија е организатор на CYBER SECURITY DRILL (Tabletop Exercise – TTX). Учество во работилницата […]

Конечна ранг листа по конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во учебната 2021/2022 година

Конечна ранг листа по конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во учебната 2021/2022 година

Прелиминарна ранг листа по конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во учебната 2021/2022 година

Прелиминарна ранг листа по конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во учебната 2021/2022 година

Реализирана посета од страна на Министерот за одбрана на Република Косово

Реализирана посета од страна на Министерот за одбрана на Република Косово

На ден 25.08.2021 година, во период од 14:30 до 15.00 часот, во Воената академија ,,Генерал Михаило Апостолски“ во Скопје, беше реализирана посета на косовскиот Министер за одбрана г-дин Арменд Мехај. Деканот на Воената академија изрази огромно задоволство од досегашната меѓусебна соработка, а посебно од довербата укажана на Воената академија за едуцирање на идни офицери на […]

Информација за проверка на физичката способно на воениот стадион-Скопје за кандидатите кои конкурирале за студенти-питомци на Воената академија во учебната 2021-22 година-прв уписен рок

Информација за проверка на физичката способно на воениот стадион-Скопје за кандидатите кои конкурирале за студенти-питомци на Воената академија во учебната 2021-22 година-прв уписен рок

Ве информираме дека на ден 27.08.2021 година од 08:30 часот на Воениот стадион-Скопје (во градски парк до Национална арена „Тоше Проески“ ) ќе се спроведе проверка на физичката подготвеност на кандидатите кои конкурирале за студенти-питомци на Воената академија во учебната 2021/22 година Со себе понесете документ за утврдување на идентитетот (лична карта или пасош), заштитна […]

Информација за психолошко тестирање и систематски преглед за кандидатите кои конкурирале за студенти-питомци на Воената академија во учебната 2021-22 година-прв уписен рок

Информација за психолошко тестирање и систематски преглед за кандидатите кои конкурирале за студенти-питомци на Воената академија во учебната 2021-22 година-прв уписен рок

Ве информираме дека на ден 23, 24, 25 и 26.08.2021 година ќе се спроведе психолошко тестирање и систематски прегледи во Воено медицинскиот центар-Скопје. Со себе понесете документ за утврдување на идентитетот (лична карта или пасош), здравствена легитимација и заштитна маска. Кандидатките со себе треба да имаат и потврда од гинеколог. Тестирањето ќе се реализира според […]

Информација за тестирање по англиски јазик за кандидатите кои конкурирале за студенти-питомци на Воената академија во учебната 2021-22 година-прв уписен рок

Информација за тестирање по англиски јазик за кандидатите кои конкурирале за студенти-питомци на Воената академија во учебната 2021-22 година-прв уписен рок

Ве информираме дека на ден 16, 17 и 18.08.2021 година ќе се спроведе тестирање по Англиски јазик. Тестирањето ќе се спроведе во касарната „Илинден“-Скопје во Центарот за странски јазици. Кандидатите треба да пристигнат 30 минути пред наведените термини во планот за тестирање поради административна проверка и спроведување до Центарот за странски јазици во касарната „Илинден“. […]