konkursi

Решение за измена на решение за прием на кандидати по Конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија во учебната 2021/2022 година

Решение за измена на решение за прием на кандидати по Конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија во учебната 2021/2022 година

Решение за прием на кандидати по Конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија во учебната 2021/2022 година

Решение за прием на кандидати по Конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија во учебната 2021/2022 година

Конечна ранг листа по конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во учебната 2021/2022 година

Конечна ранг листа по конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во учебната 2021/2022 година

Прелиминарна ранг листа по конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во учебната 2021/2022 година

Прелиминарна ранг листа по конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во учебната 2021/2022 година

Реализирана посета од страна на Министерот за одбрана на Република Косово

Реализирана посета од страна на Министерот за одбрана на Република Косово

На ден 25.08.2021 година, во период од 14:30 до 15.00 часот, во Воената академија ,,Генерал Михаило Апостолски“ во Скопје, беше реализирана посета на косовскиот Министер за одбрана г-дин Арменд Мехај. Деканот на Воената академија изрази огромно задоволство од досегашната меѓусебна соработка, а посебно од довербата укажана на Воената академија за едуцирање на идни офицери на […]

Информација за проверка на физичката способно на воениот стадион-Скопје за кандидатите кои конкурирале за студенти-питомци на Воената академија во учебната 2021-22 година-прв уписен рок

Информација за проверка на физичката способно на воениот стадион-Скопје за кандидатите кои конкурирале за студенти-питомци на Воената академија во учебната 2021-22 година-прв уписен рок

Ве информираме дека на ден 27.08.2021 година од 08:30 часот на Воениот стадион-Скопје (во градски парк до Национална арена „Тоше Проески“ ) ќе се спроведе проверка на физичката подготвеност на кандидатите кои конкурирале за студенти-питомци на Воената академија во учебната 2021/22 година Со себе понесете документ за утврдување на идентитетот (лична карта или пасош), заштитна […]

Информација за психолошко тестирање и систематски преглед за кандидатите кои конкурирале за студенти-питомци на Воената академија во учебната 2021-22 година-прв уписен рок

Информација за психолошко тестирање и систематски преглед за кандидатите кои конкурирале за студенти-питомци на Воената академија во учебната 2021-22 година-прв уписен рок

Ве информираме дека на ден 23, 24, 25 и 26.08.2021 година ќе се спроведе психолошко тестирање и систематски прегледи во Воено медицинскиот центар-Скопје. Со себе понесете документ за утврдување на идентитетот (лична карта или пасош), здравствена легитимација и заштитна маска. Кандидатките со себе треба да имаат и потврда од гинеколог. Тестирањето ќе се реализира според […]

Информација за тестирање по англиски јазик за кандидатите кои конкурирале за студенти-питомци на Воената академија во учебната 2021-22 година-прв уписен рок

Информација за тестирање по англиски јазик за кандидатите кои конкурирале за студенти-питомци на Воената академија во учебната 2021-22 година-прв уписен рок

Ве информираме дека на ден 16, 17 и 18.08.2021 година ќе се спроведе тестирање по Англиски јазик. Тестирањето ќе се спроведе во касарната „Илинден“-Скопје во Центарот за странски јазици. Кандидатите треба да пристигнат 30 минути пред наведените термини во планот за тестирање поради административна проверка и спроведување до Центарот за странски јазици во касарната „Илинден“. […]

Свечено примопредавање на функција декан на Воена академија

Свечено примопредавање на функција декан на Воена академија

Од 09. Август 2021 година,  нов декан на Воената академија е полковник проф. д-р Митко Богданоски, професор на академијата и досегашен продекан за финансии, инвестиции и меѓународна соработка. проф д-р Богданоски ја презеде функцијата декан на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ од полковникот проф. д-р Орце Поповски, кој успешно ја водеше академијата во последните осум […]

Информација за тестирање по математика за кандидатите кои конкурирале за студенти/питомци на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје во учебната 2021/22 година-прв уписен рок

Информација за тестирање по математика за кандидатите кои конкурирале за студенти/питомци на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје во учебната 2021/22 година-прв уписен рок

Ве информираме дека на ден 11.08.2021 година со почеток од 10:00 часот ќе се спроведе тестирање по Математика. Тестирањето ќе се спроведе во училниците на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје. Кандидатите треба да пристигнат до 09:30 часот поради административна проверка. Со себе понесете документ за утврдување на идентитетот (лична карта или пасош), прибор за пишување […]