Вести

КОНКУРС за запишување на лица за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Армијата на Република Македонија

КОНКУРС за запишување на лица за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Армијата на Република Македонија

СТАНЕТЕ ОФИЦЕРИ ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА! Ги повикуваме сите млади на возраст до 28 години, со завршен прв циклус на студии по: медицински науки и здравство – општа медицина, машинство, електротехника, електроника и автоматика, енергетика, компјутерска техника и информатика, телекомуникационо инженерство, хемиско инженерство,  хемиска технологија, технологија на прехранбени производи, текстилна технологија, сообраќај и транспорт, ПМФ (хемија […]

Успешна реализација на курсот „Основи во база на податоци MS Access 2010 – основно ниво“ - 2019 година

Успешна реализација на курсот „Основи во база на податоци MS Access 2010 – основно ниво“ – 2019 година

Во период од 28. – 31.01.2019 година во Центарот за обука „Д-р Џозеф Крузел“ во касарната Гоце Делчев се одржа курс со наслов „Основи во база на податоци MS Access 2010 – основно ниво“ кој беше во организација на Секторот  за човечки ресурси во соработка со Воената Академија “Генерал Михајло Апостолски“ . Предавачи на курсот беа: Продеканот […]

Работна посета на Воената академија „Георги Стојков Раковски“ во Софија, Бугарија.

Работна посета на Воената академија „Георги Стојков Раковски“ во Софија, Бугарија.

Во периодот од 22.01. до 25.01. 2018 година, претставници од Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ во Скопје на чело со продеканот полк. д-р Елениор Николов, вон. проф., полк. д-р Славко Ангелевски, ред. проф. и полк. д-р Зоран Јовановски, вон. проф. реализираа работна посета на Воената академија „Георги Стојков Раковски“ во Софија, Бугарија. Домаќин на активноста […]

Реализирана работна посета на Воено-морското училиште „Никола Јонков Вапцаров“ од Варна, Бугарија

Реализирана работна посета на Воено-морското училиште „Никола Јонков Вапцаров“ од Варна, Бугарија

Во периодот од 17.12. до 20.12. 2018 година, претставници од Воената академија на чело со деканот полк. д-р Орце Поповски, ред. проф. и продеканот полк. д-р Митко Богданоски, вон. проф.  реализираа работна посета на Воено-морското училиште „Никола Јонков Вапцаров“ во Варна, Бугарија. Домаќин на активноста беше ректорот на Воено-морското училиште – адмирал проф. д-р Бојан […]

Успешно реализиран курс за штабни должности во баталјон

Успешно реализиран курс за штабни должности во баталјон

На ден 05.11.2018 година отпочна реализацијата на Курсот за штабни должности во баталјон, со вкупно 14 слушатели од различни родови и специјалности . Целта на курсот е оспособување на слушателите за извршување на штабни функции и штабни должности (началници од С-1 до С-9 на ниво на баталјон), во изведување на национални и здружени воени операции […]

Учество на третиот по ред натпревар, ALL-EUROPEAN INTERNATIONAL HUMANITARIAN AND REFUGEE LAW MOOT COURT COMPETITION, во организација на Правен факултет при Универзитет Љубљана

Учество на третиот по ред натпревар, ALL-EUROPEAN INTERNATIONAL HUMANITARIAN AND REFUGEE LAW MOOT COURT COMPETITION, во организација на Правен факултет при Универзитет Љубљана

Питомците од Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во деновите од 20 до 24 Ноември 2018 година, учествува на трети по ред натпревар, ALL-EUROPEAN INTERNATIONAL HUMANITARIAN AND REFUGEE LAW MOOT COURT COMPETITION, во организација на Правен факултет, Универзитет Љублана, од Словенија. Натпреварот беше предводен од prof. d-r Vasilka Sancin како и од врвни експерти со […]

Реализан состанок со наслов „Годишен преглед на активностите од НАТО DEEP програмата во Р.Македонија“

Реализан состанок со наслов „Годишен преглед на активностите од НАТО DEEP програмата во Р.Македонија“

Во период 27-28.11.2018 година, во просториите на Воената академија (ВА) беше реализиран состанок со наслов „Годишен преглед на активностите од НАТО DEEP програмата во Р.Македонија“. Посетата беше организирана во рамките на Проектот за унапредување на образованието во одбранбениот сектор. На состанокот Деканот на ВА – проф. д-р Орце Поповски, полковник и продеканот д-р Митко Богданоски, вон.проф., […]

Реализирана работилница со наслов „Обука за обучувачи за методологија за подобрување на наставниот процес“

Реализирана работилница со наслов „Обука за обучувачи за методологија за подобрување на наставниот процес“

Во периодот 26-30.11.2018 година, во просториите на Воената академија (ВА) беше реализирана работилница со наслов Обука за обучувачи за методологија за подобрување на наставниот процес “. Работилницата беше организирана во рамките на Проектот за унапредување на образованието во одбранбениот сектор. Оваа работилница е продолжение на претходните 3 работилници: “Методологии за изведување на настава” која се одржа […]

Известување за продолжување на рокот за пријавување на конкурсот за родот авијација

Известување за продолжување на рокот за пријавување на конкурсот за родот авијација

Рокот за пријавување на заинтересираните кандидати за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија, по конкурсот објавен на ден 03.09.2018 година во дневните печати Вечер и Коха, се продолжува до 21.12.2018 […]

Invited lecture by prof. José Carrasco (Spain), on the topic "Peace and the Euro" Предавање од проф. д-р Хозе Караско (Шпанија) на тема „Поврзаноста на стабилноста на валутата со светскиот мир“

Предавање од проф. д-р Хозе Караско (Шпанија) на тема „Поврзаноста на стабилноста на валутата со светскиот мир“

На 19 ноември 2018 година проф. д-р Хосе Караско – професор на Кралскиот државен Универзитет (King Juan Carlos University) на Катедрата за економија во Мадрид, Шпанија одржа предавање на тема „Поврзаноста на стабилноста на валутата со светскиот мир“ пред наставниот кадар и питомците/слушателите на Воената академија. Во своето предавање проф. Караско направи паралела кои финансиски […]