Вести

Cyber Security Challenges for Government sectorСајбер безбедносни предизвици за владиниот сектор

Сајбер безбедносни предизвици за владиниот сектор

По повод 5 годишнината на Европскиот месец за сајбер безбедност, на 3. Октомври 2017 година, Воената академија, заедно со T&P Consulting, Piperevski & Associates, MASIT, C3I, RE2020 беше организатор на настан, кој се одржа во просториите на ЕУ Инфо Центарот. Тема на настанот беше сајбер безбедносни предизвици за владините институции во Р. Македонија. Значителен придонес […]

ИЗВЕСТУВАЊЕ за примените кандидати за студенти/питомци во учебната 2017/18

ИЗВЕСТУВАЊЕ за примените кандидати за студенти/питомци во учебната 2017/18

И З В Е С Т У В А Њ Е              Примените кандидати за студенти/питомци во учебната 2017/18 година на Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје согласно решенијата за прием на министерката за одбрана бр. 03-4352/1 од 14.08.2017 година и 02-4934/1 од 11.09.2017 година, да се јават на […]

Решение за прием на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерство за одбрана и на Армијата на Република Македонија во учебната 2017/18 годинa (втор уписен рок)

Решение за прием на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерство за одбрана и на Армијата на Република Македонија во учебната 2017/18 годинa (втор уписен рок)

Преземи .pdf фајл

Известување -  продолжување на рокот за  упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје

Известување – продолжување на рокот за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје

И З В Е С Т У В А Њ Е Рокот за пријавување на заинтересираните кандидати за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, по конкурсот објавен на ден 04.04.2017 година во дневните печати Дневник и Коха се продолжува до 20.10.2017 година. Со почит, […]

ИЗВЕСТУВАЊЕ  Во врска со Конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерство за одбрана и на Армијата на Република Македонија во учебната 2017/18 годинa

ИЗВЕСТУВАЊЕ Во врска со Конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерство за одбрана и на Армијата на Република Македонија во учебната 2017/18 годинa

И З В Е С Т У В А Њ Е Во врска со Конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерство за одбрана и на Армијата на Република Македонија во учебната 2017/18 година во вториот уписен рок, ве известуваме дека нема да има трет уписен рок и дека целокупната постапка за запишување […]

Конечна ранг листа на кандидати за прием на школување на питомци и студенти на Воената академија според конкурсот објавен на ден 04.05.2017 година (втор уписен рок)

Конечна ранг листа на кандидати за прием на школување на питомци и студенти на Воената академија според конкурсот објавен на ден 04.05.2017 година (втор уписен рок)

Преземи .pdf фајл

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА на кандидати за прием на школување на питомци и студенти на Воена академија според Конкурс објавен на ден 04.05.2017 (втор уписен рок)

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА на кандидати за прием на школување на питомци и студенти на Воена академија според Конкурс објавен на ден 04.05.2017 (втор уписен рок)

Преземи .pdf фајл

СПИСОК НА КАНДИДАТИ кои треба да се јават за проверки по физичка подготвеност на Воениот стадион -Скопје во градскиот парк Скопје на ден 30 Август (Среда) 2017 година во 08,15 часот

СПИСОК НА КАНДИДАТИ кои треба да се јават за проверки по физичка подготвеност на Воениот стадион -Скопје во градскиот парк Скопје на ден 30 Август (Среда) 2017 година во 08,15 часот

ВТОРА ГРУПА НА КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕРКА НА ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОФИЗИЧКА СПОСОБНОСТ ВО ВОЕНО МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР – СКОПЈЕ НА 25 АВГУСТ 2017 ГОДИНА (ПЕТОК) ВО 08,15 ЧАСОТ

ВТОРА ГРУПА НА КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕРКА НА ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОФИЗИЧКА СПОСОБНОСТ ВО ВОЕНО МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР – СКОПЈЕ НА 25 АВГУСТ 2017 ГОДИНА (ПЕТОК) ВО 08,15 ЧАСОТ

Прва група на кандидати за проверка на здравствена психофизичка способност во  Воено медицински центар - Скопје на 24 Август 2017 година (четврток) во 08,15 часот

Прва група на кандидати за проверка на здравствена психофизичка способност во Воено медицински центар – Скопје на 24 Август 2017 година (четврток) во 08,15 часот

преземи .pdf фајл