Вести

Successful realization of the workshop ”Methodology of Advanced distance learning use in education” held by representatives from NATO DEEPОдржана работилница на тема „Методологија за употребата на напредното далечинско учење“ реализирана од претставници на НАТО ДЕЕП тимот

Одржана работилница на тема „Методологија за употребата на напредното далечинско учење“ реализирана од претставници на НАТО ДЕЕП тимот

Во период 11.06 – 13.06.2018 година беше одржана тродневна работилница за Методологија на употребата на напредното далечинско учење во секојдневниот процес на едукација на Воената академија. Rаботилницата ја водеа тројца претставници од НАТО ДЕЕП кои се сертифицирани обучувачи за делот на е-учење, а воедно се дел од „Cuiavian“ универзитетот од Полска. За време на работилницата, […]

Резултати од извршеното тестирање по англиски јазик за прием на кандидати за пилоти

Резултати од извршеното тестирање по англиски јазик за прием на кандидати за пилоти

Воена академија ко-организатор на семинар „Безбедносните процеси, функции и предизвици и заштита на критичната инфраструктура“

Воена академија ко-организатор на семинар „Безбедносните процеси, функции и предизвици и заштита на критичната инфраструктура“

На 29 и 30 Мај во Домот на АРМ се реализираше семинар на тема „Безбедносните процеси, функции и предизвици и заштита на критичната инфраструктура“.  Учесници од Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје беа: професор д-р Методија Дојчиновски, полковник, раководител на катедра за безбедност, кризен менаџмент, заштита и спасување кој беше во улога на  модератор и предавач […]

Решение за прием на студенти на втор циклус на студии за програмата „Сајбер безбедност и дигитална форензика“ на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски ” - Скопје во учебната 2017/18 година

Решение за прием на студенти на втор циклус на студии за програмата „Сајбер безбедност и дигитална форензика“ на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски ” – Скопје во учебната 2017/18 година

 

Another successful cooperation with NATO Center of excellence - Defence against terrorismПродолжува соработката со НАТО Центарот за одбрана од тероризам

Продолжува соработката со НАТО Центарот за одбрана од тероризам

Bоената академија повторно даде значителен придонес на НАТО Центарот за извонредност-Одбрана од тероризам, при реализацијата на курсот насловен како “Употреба на сајбер просторот од страна на терористите”, кој се одржа во периодот 14-18.05.2018 година, во Анкара, Република Турција. За време на курсот пполк. д-р Митко Богданоски, вон. проф., продекан на Воената академија, реализира 2 (две) […]

Bоената академија со значителен придонес на Првата меѓународна научна конференција на тема „Обезбеднување на ВИП личности и обjeкти“

Bоената академија со значителен придонес на Првата меѓународна научна конференција на тема „Обезбеднување на ВИП личности и обjeкти“

На покана на Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, д-р Методија Дојчиновски, вон. проф. полковник, зеде свое учество како  предавач на тема „Индивидуалниот тероризам – закани, предизвици и превенција“. Конференцијата ја отвори Министерот за внатрешни работи г-динот Оливер Спасовски, а учество земаа професори и експерти од Р. Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, […]

Ранг листа на примени кандидати за втор циклус на студии на Воената академија по конкурс објавен на 15.02.2018 година

Ранг листа на примени кандидати за втор циклус на студии на Воената академија по конкурс објавен на 15.02.2018 година

Прелиминарна ранг листа на кандидати пријавени на конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација

Прелиминарна ранг листа на кандидати пријавени на конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација

Успешно реализиран Курс за командири на чети на родови и логистички специјалности во период од  02.04-30.04.2018 година

Успешно реализиран Курс за командири на чети на родови и логистички специјалности во период од 02.04-30.04.2018 година

Во период од 02.04. до 30.04.2018 година во  Воената академија – Скопје , се реализираше Курс за командири на чети на родови и логистички специјалности, со вкупно 19 слушатели од различни родови и специјалности. Целта на курсот е оспособување на слушателите за командирски должности, преку стекнување на основните сознанија за начинот на организацијата, планирањето и […]

Successful realization of the workshop " Аssessment and evaluation " held by representatives of the NATO Defence Education Enhancement Programme -  NATO DEEPОдржана работилница на тема „Проценка и евалуација на наставата и наставниот процес“ од страна на претставници на програма на НАТО за унапредување на образованието во одбраната - NATO DEEP

Одржана работилница на тема „Проценка и евалуација на наставата и наставниот процес“ од страна на претставници на програма на НАТО за унапредување на образованието во одбраната – NATO DEEP

Во период 16.04. – 20.04.2018 година, со цел подобрување на едукативниот процес во Воената академија, беше одржана петдневна работилница на тема „ ПРОЦЕНКА И ЕВАЛУАЦИЈА НА НАСТАВАТА И НАСТАВНИОТ ПРОЦЕС “. Работилницата беше продолжение на претходната работилница која се одржа во Март 2018 година на тема „ Развој на наставни програми“, и истата е организирана […]