Вести

Succesfuly accomplished project activity from the Erasmus+ project "Integrating Digital Learning Competencies into the Education Curriculum" Aalto University in Helsinki, FinlandРеализирана проектнa активност од Еразмус + проектот „Интеграција на дигиталното учење во образовните програми“, Аалто универзитет, Р. Финска

Реализирана проектнa активност од Еразмус + проектот „Интеграција на дигиталното учење во образовните програми“, Аалто универзитет, Р. Финска

Во рамки на проектот на Еразмус+ проектот со наслов: „Интеграција на дигиталното учење во образовните програми“ во период од 12-16.10.2021 година во просториите на Аалто универзитетот во Хелсинки, Р.Финска се одржа повеќедневна истражувачка работилница во која, освен учесници од Воената академија, активно учествуваа 12 претставници од државите учеснички од Р.Финска, Р.Португалија, Р.Турција. Во рамките на […]

Building a Strong (SEE) Regional Network in Countering Hybrid Threats in CyberspaceГрадење на силна мрежа во регионот на Југоисточна Европа за борба со хибридните закани во  сајбер просторот

Градење на силна мрежа во регионот на Југоисточна Европа за борба со хибридните закани во сајбер просторот

Зајакнување на отпорноста на сајбер одбраната против хибридните закани во реонот на Југоисточна Европа, е темата на напредниот курс кој се организира од страна на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, Иницијатива за Сајбер и Корпоративна безбедност и кризен менаџмент (C3I) и Little Mama Labs, Босна и Херцеговина, поддржан од Програмата на НАТО – […]

Средби на деканот на Воената академија, Богданоски со претставник на Националната гарда на Вермонт и со одбранбеното аташе на Норвешка

Средби на деканот на Воената академија, Богданоски со претставник на Националната гарда на Вермонт и со одбранбеното аташе на Норвешка

Деканот на Воената академија, полковникот Митко Богданоски, на 21 септември имаше две засебни средби – со полковникот Кристофер Еванс од Националната гарда на Вермонт, како и со одбранбеното аташе на Норвешка, потполковникот Даг-Магне Лунде. Полковникот Богданоски на средбата со полковникот Еванс информираше за активностите на Академијата и изрази подготвеност за продлабочување на соработката со Националната […]

Succesful accomplishment of Master Instructor Program (MIP) - 3Реализирана работилница со наслов „Трета обука за обучувачи за методологија за подобрување на наставниот процес“

Реализирана работилница со наслов „Трета обука за обучувачи за методологија за подобрување на наставниот процес“

Во периодот 17-20.9.2021 година, во просториите на Воената академија беше реализирана работилница од третата фаза на Програма за мастер инструктори (MIP) под наслов „Опсервација и евалуација“. Целта на оваа програма е формирање на тим на обучувачи кои ќе можат во иднина активно да придонесуваат во унапредувањето и осовременувањето на наставните процеси и наставниот кадар на […]

Successful accomplishment of the annual Radli conferenceРеализирана годишната конференција од Радли проектот

Реализирана годишната конференција од Радли проектот

Во рамките на (RADLI – Regional ADL Initiative) проектот, во периодот од 12 септември до 15 септември 2021 г. се реализираше годишната конференција. Целта на проектот е развој на регионалната соработка во областа на учење на далечина. Годишната конференција беше реализирана во Охрид, а учество земаа претставници од  Воените академии од Белград и Скопје, преставници […]

Решение за измена на решение за прием на кандидати по Конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија во учебната 2021/2022 година

Решение за измена на решение за прием на кандидати по Конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија во учебната 2021/2022 година

Решение за прием на кандидати по Конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија во учебната 2021/2022 година

Решение за прием на кандидати по Конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија во учебната 2021/2022 година

The Military Academy with the realization of CYBER SECURITY DRILL (Tabletop Exercise - TTX) once again proved that it is one of the regional leaders in the field of cyber securityВоената академија со реализација на CYBER SECURITY DRILL (Tabletop Exercise – TTX) уште еднаш докажа дека е еден од лидерите во областа на сајбер безбедноста во регионот

Воената академија со реализација на CYBER SECURITY DRILL (Tabletop Exercise – TTX) уште еднаш докажа дека е еден од лидерите во областа на сајбер безбедноста во регионот

Воената академија повторно препознаена како еден од лидерите во областа на сајбер безбедноста во регионот. Овојпат со поддршка на Стејт департментот на САД, заедно со CRDF GLOBAL и Иницијативата за сајбер и корпоративна безбедност и кризен менаџмент – C3I Скопје, Воената академија е организатор на CYBER SECURITY DRILL (Tabletop Exercise – TTX). Учество во работилницата […]

Конечна ранг листа по конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во учебната 2021/2022 година

Конечна ранг листа по конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во учебната 2021/2022 година

Прелиминарна ранг листа по конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во учебната 2021/2022 година

Прелиминарна ранг листа по конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во учебната 2021/2022 година