Вести

 Воената академија го продолжува наставниот процес користејќи ја Microsoft teams платформата за далечинско учење

Воената академија го продолжува наставниот процес користејќи ја Microsoft teams платформата за далечинско учење

Со почеток од 19.03.2020 година (Четврток) Воената академија го продолжува наставниот процес користејќи ја Microsoft teams платформата за далечинско учење.

Свечена промоција во офицерски чинови за 29 (дваесет и девет) слушатели од Курсот за стручно усовршување и оспособување на офицери од логистички специјалности и служби

Свечена промоција во офицерски чинови за 29 (дваесет и девет) слушатели од Курсот за стручно усовршување и оспособување на офицери од логистички специјалности и служби

На ден 06.03.2020 година со свеченост која се организираше во Воената академија во офицерски чин беа промовирани 29 (дваесет и девет) слушатели од Курсот за стручно усовршување и оспособување на офицери од логистички специјалности и служби на Воената академија во студиската 2019/2020 година. Истите веќе се распоредени техничката, интендантската, сообраќајната, санитетската, логистичката и правната служба […]

Информирање за претстојниот национален натпревар за сајбер-безбедност (CyberMK 2020)

Информирање за претстојниот национален натпревар за сајбер-безбедност (CyberMK 2020)

На ден 10.03.2020 година во просториите на Воената академија, од страна на г-дин Александар Ацев, раководител на Националниот Центар за одговор на компјутерски инциденти (МКД-ЦИРТ), во остав на Агенција за електронски комуникации, беше извршено информирање на питомците од Воената академија за престојниот Национален натпревар за сајбер-безбедност (CyberMK 2020). Настанот е во организација на МКД-ЦИРТ, а […]

Реализација на “Основен курс за апликација ГИС во наставата на ВА“

Реализација на “Основен курс за апликација ГИС во наставата на ВА“

Во периодот од 03-31 Март на Воената академија отпочна со реализација на “Основен курс за апликација ГИС во наставата на ВА“, во соработка со ГДи Скопје врз основа на потпишаниот Меморандум за соработка помеѓу ВА и ГДИ Скопје. Инструктори на курсот се професионалци од ГДи-Скопје во координација со доцент д-р Александар Петровски, мајор, професор на […]

Резултати од извршена селекција во воздух (Аir Screening) 04.03.2020

Промоција на универзитетскиот учебник со наслов: УПРАВНО (АДМИНИСТРАТИВНО) ПРАВО

Промоција на универзитетскиот учебник со наслов: УПРАВНО (АДМИНИСТРАТИВНО) ПРАВО

На ден 06.02.2020 година во време од 14.00-16.00 часот во амфитеатарот на Воената академија беше промовиран универзитетскиот учебник со наслов УПРАВНО (Административно) ПРАВО од наставникот полк. д-р Зоран Јовановски, вонреден професор и раководител на Катедрата за општествени науки во Воената академија „Ген. Михаило Апостолски“. Модератор на промоцијата на универзитетскиот учебник беше д-р Билјана Каровска Андоновска, […]

Military academy hosted and established cooperation with the International Hellenic UniversityРеализирана возвратна посетата и воспоставена соработка со Меѓународниот Грчки Универзитет

Реализирана возвратна посетата и воспоставена соработка со Меѓународниот Грчки Универзитет

Во период од 24.-27.01.2020 година реализирана е возвратна посетата од страна на делегација од Меѓународниот Грчки Универзитет предводена од проректорот професорот Димитрие Емманоулоудис. За време на посетата потпишан е Меморандумот за соработка и се разговарите за теми опфатени во меморандумот и тоа: Разгледување на можност за заедничка организација на научно-истражувачки активности, конференции, симпозиуми, семинари, работилници […]

Свечено отворање на два напредни НАТО курсеви од доменот на сајбер безбедноста

Свечено отворање на два напредни НАТО курсеви од доменот на сајбер безбедноста

На ден 27.01.2019 година во Воената академија свечено започна реализацијата на 2 (два) напредни НАТО курсеви за “Мрежна безбедност” и “Проценка на ранливост на мрежи и намалување на ризици”. Целта на курсевите е да се создаде сертифицирана мрежа на ИТ експерти од областа на сајбер безбедноста кои ќе го заштитат националниот сајбер просторот и кои рамноправно […]

Резултати од селекција на земја по конкурсот за стручно оспособување и усовршување за родот авијација

Резултати од селекција на земја по конкурсот за стручно оспособување и усовршување за родот авијација

Kick-of meeting of the “PREvention of DIsasters ICT (Informatic and Computer Technology) PREDICT” projectВоената академија отпочна со реализацијата на проектот„PREvention of DIsasters ICT (Informatic and Computer Technology) PREDICT“ преку програмата Еразмус+

Воената академија отпочна со реализацијата на проектот„PREvention of DIsasters ICT (Informatic and Computer Technology) PREDICT“ преку програмата Еразмус+

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-MK01-KA201-060284 Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје, придружна членка на Универзитетот „Гоце Делчев“, Штип, Република Северна Македонија во соработка со Главната дирекција за пожарна безбедност и заштита на населението, Софија, Бугарија; ДУЦОР „Партенија Зографски“, Скопје, Република Северна Македнија; Asociacion IT Solutions for All, Малага, Шпанија и ОУ „Стив Наумов“, Скопје, Република Северна Македонија изготви апликација […]