Вести

Учество на третиот по ред натпревар, ALL-EUROPEAN INTERNATIONAL HUMANITARIAN AND REFUGEE LAW MOOT COURT COMPETITION, во организација на Правен факултет при Универзитет Љубљана

Учество на третиот по ред натпревар, ALL-EUROPEAN INTERNATIONAL HUMANITARIAN AND REFUGEE LAW MOOT COURT COMPETITION, во организација на Правен факултет при Универзитет Љубљана

Питомците од Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во деновите од 20 до 24 Ноември 2018 година, учествува на трети по ред натпревар, ALL-EUROPEAN INTERNATIONAL HUMANITARIAN AND REFUGEE LAW MOOT COURT COMPETITION, во организација на Правен факултет, Универзитет Љублана, од Словенија. Натпреварот беше предводен од prof. d-r Vasilka Sancin како и од врвни експерти со […]

Реализан состанок со наслов „Годишен преглед на активностите од НАТО DEEP програмата во Р.Македонија“

Реализан состанок со наслов „Годишен преглед на активностите од НАТО DEEP програмата во Р.Македонија“

Во период 27-28.11.2018 година, во просториите на Воената академија (ВА) беше реализиран состанок со наслов „Годишен преглед на активностите од НАТО DEEP програмата во Р.Македонија“. Посетата беше организирана во рамките на Проектот за унапредување на образованието во одбранбениот сектор. На состанокот Деканот на ВА – проф. д-р Орце Поповски, полковник и продеканот д-р Митко Богданоски, вон.проф., […]

Реализирана работилница со наслов „Обука за обучувачи за методологија за подобрување на наставниот процес“

Реализирана работилница со наслов „Обука за обучувачи за методологија за подобрување на наставниот процес“

Во периодот 26-30.11.2018 година, во просториите на Воената академија (ВА) беше реализирана работилница со наслов Обука за обучувачи за методологија за подобрување на наставниот процес “. Работилницата беше организирана во рамките на Проектот за унапредување на образованието во одбранбениот сектор. Оваа работилница е продолжение на претходните 3 работилници: “Методологии за изведување на настава” која се одржа […]

Известување за продолжување на рокот за пријавување на конкурсот за родот авијација

Известување за продолжување на рокот за пријавување на конкурсот за родот авијација

Рокот за пријавување на заинтересираните кандидати за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија, по конкурсот објавен на ден 03.09.2018 година во дневните печати Вечер и Коха, се продолжува до 21.12.2018 […]

Invited lecture by prof. José Carrasco (Spain), on the topic "Peace and the Euro" Предавање од проф. д-р Хозе Караско (Шпанија) на тема „Поврзаноста на стабилноста на валутата со светскиот мир“

Предавање од проф. д-р Хозе Караско (Шпанија) на тема „Поврзаноста на стабилноста на валутата со светскиот мир“

На 19 ноември 2018 година проф. д-р Хосе Караско – професор на Кралскиот државен Универзитет (King Juan Carlos University) на Катедрата за економија во Мадрид, Шпанија одржа предавање на тема „Поврзаноста на стабилноста на валутата со светскиот мир“ пред наставниот кадар и питомците/слушателите на Воената академија. Во своето предавање проф. Караско направи паралела кои финансиски […]

Известување за продолжување на рокот за пријавување на конкурсот за родот авијација

Известување за продолжување на рокот за пријавување на конкурсот за родот авијација

Рокот за пријавување на заинтересираните кандидати за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија, по конкурсот објавен на ден 03.09.2018 година во дневните печати Вечер и […]

Military Academy part of the ERASMUS + family.Воената академија стана член на ERASMUS+ семејството

Воената академија стана член на ERASMUS+ семејството

Од страна на Европската комисија Воената академија е известена дека и е одобрена апликацијата за добивање Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), со што Воената академија стана дел од ERASMUS+ семејството. ERASMUS+ програмата на Европската комисија ќе обезбеди поквалитетна меѓународна соработка, мобилност на студентите, наставниот и административниот кадар и соработка во делот на иновации и […]

Прв академски час за идните офицери од Воената академија

Прв академски час за идните офицери од Воената академија

На ден 08.10.2018 година, во Воената академија во Скопје се одржа првиот академски час за најмладите питомци – идни офицери. На воведниот час присуствуваше и Министерската за одбрана м-р Радмила Шекеринска Јанковска која на питомците им посака успешен почеток на новата академиска година. Дополнително, Министерката за одбрана ја информираше јавноста дека  е потпишан договорот за […]

Решение за прием на кандидати по Конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија во учебната 2018/19 година (втор уписен рок)

Решение за прием на кандидати по Конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија во учебната 2018/19 година (втор уписен рок)

Директен линк од решението. 

Конечна ранг листа на кандидати за прием на школување на питомци и студенти на Воена академија според Конкурс објавен на ден 25.07.2018 (втор уписен рок)

Конечна ранг листа на кандидати за прием на школување на питомци и студенти на Воена академија според Конкурс објавен на ден 25.07.2018 (втор уписен рок)