Вести

СПИСОК НА КАНДИДАТИ (пријавени за воено-воздухопловство-насока пилот)  кои треба да се јават на проверки по физичка подготвеност на Воениот стадион –Скопје во градскиот парк Скопје на ден 27.јуни (вторник) 2017 година во 09,00 часот

СПИСОК НА КАНДИДАТИ (пријавени за воено-воздухопловство-насока пилот) кои треба да се јават на проверки по физичка подготвеност на Воениот стадион –Скопје во градскиот парк Скопје на ден 27.јуни (вторник) 2017 година во 09,00 часот

Известување за промена на датумите за проверките по физичка подготвеност на Воениот стадион -Скопје во градскиот парк Скопје

Известување за промена на датумите за проверките по физичка подготвеност на Воениот стадион -Скопје во градскиот парк Скопје

Ве известуваме дека на претходно наведените датуми 08 Јуни (Четврток) и 09 Јуни (Петок) 2017 година нема да се одржат физичките проверки, за датумот, времето и групите ќе бидете информирани дополнително. Со почит, Воена академија

Список на кандидати кои треба да се јават за проверки по физичка подготвеност  на Воениот стадион -Скопје во градскиот парк Скопје на ден 08 Јуни (Четврток) и 09 Јуни (Петок) 2017 година во 09,00 часот

Список на кандидати кои треба да се јават за проверки по физичка подготвеност на Воениот стадион -Скопје во градскиот парк Скопје на ден 08 Јуни (Четврток) и 09 Јуни (Петок) 2017 година во 09,00 часот

СПИСОК НА КАНДИДАТИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ЈАВАТ НА ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД во Воено медицински центар -Скопје НА ДЕН 07. ЈУНИ 2017 година во 08,00 часот

СПИСОК НА КАНДИДАТИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ЈАВАТ НА ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД во Воено медицински центар -Скопје НА ДЕН 07. ЈУНИ 2017 година во 08,00 часот

ТЕСТ ПРОГРАМА за приемниот испит по математика за конкурсот за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ − Скопје во учебната 2017/2018 година

ТЕСТ ПРОГРАМА за приемниот испит по математика за конкурсот за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ − Скопје во учебната 2017/2018 година

Известување за датуми за физички проверки по конкурсот за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ − Скопје во учебната 2017/2018 година

Известување за датуми за физички проверки по конкурсот за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ − Скопје во учебната 2017/2018 година

Физичките проверки поврзани со Конкурсот за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ − Скопје во учебната 2017/2018 година  ќе се одржат 08. Јуни (Четврток) и 09. Јуни (Петок), Локација: Стадион на АРМ – Градски парк Скопје. За времето […]

Список на кандидати за полагање на тестот за психолошка подготовка на ден 06.06.2017 година во 08,45 часот во касарната „Гоце Делчев“-Скопје

Список на кандидати за полагање на тестот за психолошка подготовка на ден 06.06.2017 година во 08,45 часот во касарната „Гоце Делчев“-Скопје

СПИСОК НА КАНДИДАТИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ЈАВАТ  НА ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД во Воено медицински центар -Скопје  НА ДЕН 06. ЈУНИ 2017 година во 08,00 часот

СПИСОК НА КАНДИДАТИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ЈАВАТ НА ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД во Воено медицински центар -Скопје НА ДЕН 06. ЈУНИ 2017 година во 08,00 часот

СПИСОК НА КАНДИДАТИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ЈАВАТ НА ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД ВО ВМЦ НА ДЕН 05.ЈУНИ 2017 година во 08,00 часот

СПИСОК НА КАНДИДАТИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ЈАВАТ НА ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД ВО ВМЦ НА ДЕН 05.ЈУНИ 2017 година во 08,00 часот

СПИСОК НА КАНДИДАТИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ЈАВАТ НА ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД ВО ВМЦ НА ДЕН 05.ЈУНИ 2017 година во 08,00 часот

Решенија за прием на кандидати за студенти/питомци за потребите на МО и АРМ во Република Хртватска, Република Србија и Република Турција во учебната 2017/2018 година

Решенија за прием на кандидати за студенти/питомци за потребите на МО и АРМ во Република Хртватска, Република Србија и Република Турција во учебната 2017/2018 година

Решенија за прием на студенти/питомци за потребите на МО и АРМ во Република Хртватска, Република Србија и Република Турција во учебната 2017/2018 година