Вести

КОНКУРС за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија што ќе се школуваат во Република Турција,  во Република Србија и во Република Хрватска во учебната 2017/2018 година

КОНКУРС за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија што ќе се школуваат во Република Турција, во Република Србија и во Република Хрватска во учебната 2017/2018 година

SIARS NATO SPS project - second year progress videoПогледнете го видеото за втората година од прогресот на СИАРС НАТО СПС проектот

Погледнете го видеото за втората година од прогресот на СИАРС НАТО СПС проектот

The 7th SIARS (Smart I (eye) Advisory Rescue System) project workshop was successfully organized in the period 09-11. April 2017Во период од 09-11 Април 2017 година се одржа 7-мата по ред работилница поврзана со SIARS (Smart I (eye) Advisory Rescue System) проектот

Во период од 09-11 Април 2017 година се одржа 7-мата по ред работилница поврзана со SIARS (Smart I (eye) Advisory Rescue System) проектот

Во период од 09-11 Април 2017 година во Хотел Бест Вестерн – Хотел Турист, се одржи 7-тa по ред работилница поврзана со SIARS (Smart I (eye) Advisory Rescue System) проектот. Учество на состанокот земаa претставници од:  НАТО програмата за мир и безбедност (експерти); Факултет за електротехника, Универзитет Љубљана, Словенија; Факултет за медицина, Универзитет Љубљана, Словенија; […]

Свечено беше отворена НАТО напредната школа посветена на борбата против ИСИС преку сајбер-просторот

Свечено беше отворена НАТО напредната школа посветена на борбата против ИСИС преку сајбер-просторот

Како и другите региони во светот и Југоисточна Европа се соочува со предизвици поврзани со редикализацијата и тероризмот во сајбер-просторот, за што е потребен одговор од страна на НАТО и земјите партнери. За нас од исклучителна важност е да ги разбереме глобалните трендови во врска со користењето на сајбер-просторот од страна на ИСИС и другите […]

КОНКУРС за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија

КОНКУРС за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија

Прелиминарна ранг листа на кандидати кои поминале селекција на земја по конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија

Прелиминарна ранг листа на кандидати кои поминале селекција на земја по конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија

Преземи .pdf формат

Military Academy co-organizer of the international cyber exercise – CYREX 2017Воената академија ко-организатор на меѓународната сајбер вежба - CYREX 2017

Воената академија ко-организатор на меѓународната сајбер вежба – CYREX 2017

На 24 февруари 2017 година, Воената академија “Генерал Михаило Апостолски”, беше кооорганизатор и учесник на меѓународната сајбер вежба – CYREX 2017 (https://goo.gl/sBvVWW)  која е организирана како дел од иницијативата ‘Securing Digital Future 21’. Вежбата беше во коорганизација со Центарот за заедничка обука и анализа при Бугарската академија на науки.  Директор на активноста беше вон. проф […]

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА  на кандидати пријавени на  Конкурсот за запишување на студенти/питомци за потребите на военото воздухопловство на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михило Апостолски“ – Скопје во учебната 2016/2017 година

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА на кандидати пријавени на Конкурсот за запишување на студенти/питомци за потребите на военото воздухопловство на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михило Апостолски“ – Скопје во учебната 2016/2017 година

KICK-OFF MEETING OF THE EUROPEAN COMMISSION PROJECT - ASPiresПОЧНАА ПОДГОТОВКИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА  ПРОЕКТОТ ОД ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА - ASPires

ПОЧНАА ПОДГОТОВКИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ ОД ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА – ASPires

На ден 26.01.2017 од 9:30 до 13:30 часот во просториите на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје, придружна членка на Универзиетот „Гоце Делечев“ Штип, се одржа подготвителен состанок со сите инволвирани институции и поединци кои ќе бидат вклучени во реализација на проектот Advanced Systems for Prevention and early detection of forest fires „ASPires“ финансиран од […]

КОНЕЧНА ЛИСТА на добиени резултати на кандидатите за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија, на Воената академија – Скопје, според Конкурсот објавен на ден 30.11.2016 година

КОНЕЧНА ЛИСТА на добиени резултати на кандидатите за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија, на Воената академија – Скопје, според Конкурсот објавен на ден 30.11.2016 година