Вести

Свеченост по повод промоција на 27 нови потпоручници од 20-та класа, и заклетва на 24-та класа питомци во Воената академија

Свеченост по повод промоција на 27 нови потпоручници од 20-та класа, и заклетва на 24-та класа питомци во Воената академија

Во Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ во Скопје денеска се одржа свеченост по повод промоцијата на Дваесет и седум потпоручници и свечена заклетва на нови 40 питомци, кои со давањето на свечената заклетва го започнаа своето четиригодишно воено образование. Министерката за одбрана, Радмила Шекеринска на овие две класи им честиташе што одбрале професија која е […]

Решение за прием на кандидати по конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во учебната 2020/2021 година

Решение за прием на кандидати по конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во учебната 2020/2021 година

Конечна ранг листа по конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во учебната 2020/2021 година

Конечна ранг листа по конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во учебната 2020/2021 година

Прелиминарна ранг листа по конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во учебната 2020/2021 година

Прелиминарна ранг листа по конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во учебната 2020/2021 година

ИЗВЕСТУВАЊЕ за кандидати  за запишување на прв циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје

ИЗВЕСТУВАЊЕ за кандидати за запишување на прв циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје

Врз основа на член 24, а согласно член 26 од Правилникот за условите, критериумите, начинот и постапката за спроведување на јавен конкурс и постапката за избор на кандидатите за запишување на прв циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје, прелиминарната ранг-листа на кандидатите за запишување на прв циклус на студии ќе биде објавена […]

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ТЕСТИРАЊЕ ПО МАТЕМАТИКА за кандидатите кои конкурирале за студенти/питомци на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје во учебната 2020/21 година-прв уписен рок

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ТЕСТИРАЊЕ ПО МАТЕМАТИКА за кандидатите кои конкурирале за студенти/питомци на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје во учебната 2020/21 година-прв уписен рок

Ве информираме дека на ден 24.08.2020 година со почеток од 09:00 ќе се спроведе тестирање по Математика. Тестирањето ќе се спроведе во училниците на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје. Со себе понесете документ за утврдување на идентитетот (лична карта или пасош), шифра, прибор за пишување (пенкало) и заштитна маска.Тестирањето ќе се реализира според следниот план: […]

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРОВЕРКА НА ФИЗИЧКА СПОСОБНОСТ за кандидатите кои конкурирале за студенти/питомци на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје во учебната 2020/21 година-прв уписен рок

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРОВЕРКА НА ФИЗИЧКА СПОСОБНОСТ за кандидатите кои конкурирале за студенти/питомци на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје во учебната 2020/21 година-прв уписен рок

Ве информираме дека на ден 25.08.2020 година со почеток во 08:00 часот ќе се спроведе проверка на физичката способност. Проверката на физичката способност ќе се реализира на Воениот стадион во Градскиот парк-Скопје. Со себе понесете документ за утврдување на идентитетот (лична карта или пасош), шифра, спортска опрема и заштитна маска. Реден број Шифра Датум Час […]

Информација за спроведување на тестирање по Англиски јазик на 2 и 3та група. Тестирањето ќе се спроведе во касарна „Илинден“-Скопје во Центарот за странски јазици (20-21.08.2020 година)

Информација за спроведување на тестирање по Англиски јазик на 2 и 3та група. Тестирањето ќе се спроведе во касарна „Илинден“-Скопје во Центарот за странски јазици (20-21.08.2020 година)

Ве информираме дека на ден 20 и 21.08.2020 година ќе се спроведе тестирање по Англиски јазик 2 и 3-та група. Тестирањето ќе се спроведе во касарна „Илинден“-Скопје во Центарот за странски јазици Со себе понесете документ за утврдување на идентитетот (лична карта или пасош), шифра и заштитна маска. Тестирањето ќе се реализира според следниот план: […]

Информација за спроведување на тестирање по Англиски јазик на 1-вата група. Тестирањето ќе се спроведе во касарна „Илинден“-Скопје во Центарот за странски јазици ( 19.08.2020 година)

Информација за спроведување на тестирање по Англиски јазик на 1-вата група. Тестирањето ќе се спроведе во касарна „Илинден“-Скопје во Центарот за странски јазици ( 19.08.2020 година)

Ве информираме дека на ден 19.08.2020 година ќе се спроведе тестирање по Англиски јазик на 1-вата група. Тестирањето ќе се спроведе во касарна „Илинден“-Скопје во Центарот за странски јазици Со себе понесете документ за утврдување на идентитетот (лична карта или пасош), шифра и заштитна маска. Тестирањето ќе се реализира според следниот план: Реден број Шифра […]

Информација за кандидатите кои конкурирале за студенти/питомци на Воената академија во учебната 2020/21 година-прв уписен рок.

Информација за кандидатите кои конкурирале за студенти/питомци на Воената академија во учебната 2020/21 година-прв уписен рок.