Вести

Известување по конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија

Известување по конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија

Се известуваат кандидатите кои конкурирале на Kонкурсот за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација, објавен на ден 04.04.2017 година во дневните печати Дневник и Коха со рок на пријавување до 20.11.2017 година, а немаат поднесено комплетни документи согласно конкурсот, дека нема да бидат земени предвид во натамошната постапка. Воедно, ги информираме овие кадидати […]

Military Academy co-organizer of the international cyber research exercise – CYREX 2018Воената академија ко-организатор на меѓународната сајбер вежба – CYREX 2018

Воената академија ко-организатор на меѓународната сајбер вежба – CYREX 2018

На 23 февруари 2018 година, Воената академија “Генерал Михаило Апостолски”, заедно со Центарот за заедничка обука и анализа при Бугарската академија на науки (БАН) беше ко-организатор на меѓународната сајбер вежба – CYREX 2018 (http://cleverstance.com/CYREX_2018/cyrex_2018.html). CYREX 2018 е интернационална веб-дистрибуирана вежба организирана четврта година по ред, која обезбедува сајбер обука за универзитетски, академски, професионални здруженија и […]

Официјална посета на делагација од Министерството за одбрана на Босна и Херцеговина

Официјална посета на делагација од Министерството за одбрана на Босна и Херцеговина

На ден 20 февруари 2018 година, делагација од Министерството за одбрана на Босна и Херцеговина на чело со Г-дин Сеад Муратовиќ кој е помошник министер за управување со персонал,  ја посети Воената Академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје. На почетокот од посетата, Г-дин Муратовиќ оствари средба со питомците од Босна и Херцеговина кои во моментов се […]

Successful realization of the workshop "Adult education and methodologies for teaching" held by representatives of the NATO Defence Education Enhancement Programme-  NATO DEEPОдржана работилница на тема „Образование на возрасни и методологии на предавање“ од страна на претставници на програма на НАТО за унапредување на образованието во одбраната - NATO DEEP

Одржана работилница на тема „Образование на возрасни и методологии на предавање“ од страна на претставници на програма на НАТО за унапредување на образованието во одбраната – NATO DEEP

Во период 12.02. – 16.02.2018 година, со цел подобрување на едукативниот процес во Воената академија, беше одржана петдневна работилница на тема  „Образование на возрасни и методологии на предавање“. Работилницата беше организирана во рамките на отпочнатиот проект на Воената академија со НАТО Програмата за подобрување на образованието во одбраната (DEEP), а за таа цел од страна […]

КОНКУРС за запишување студенти на втор циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје во студиската 2017/2018 година

КОНКУРС за запишување студенти на втор циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во студиската 2017/2018 година

Известување по конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија

Известување по конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија

Податоците за кандидатите кои конкурирале на конкурсот за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација објавен на ден 04.04.2017 година во дневните печати Дневник и Коха со рок на пријавување до 20.11.2017 година, се обработени и лицата кои конкурирале ќе бидат контактирани за краток временски период.

Воената академија со свој придонес на активноста „Проценка на капацитетите за информатичка безбедност во Македонија “

Воената академија со свој придонес на активноста „Проценка на капацитетите за информатичка безбедност во Македонија “

Во период 30.01.-01.02. 2018 година, се изврши проценка на моделот на зрелост на капацитетите за информатичка безбедност во Република Македонија. Проценката беше иницирана и поддржана од страна на министерката за одбрана, Радмила Шеќеринска, министерот за информатичко општество и администрација, Дамјан Манчевски и министерот за внатрешни работи, Оливер Спасовски, а ја спроведоа Светската Банка и Глобалниот […]

Military Academy continues its support to the activities organized by the RACVIAC Center for Security CooperationВоената академија продолжува со својата поддршка на активностите организирани од страна на RACVIAC Центарот за безбедносна соработка

Воената академија продолжува со својата поддршка на активностите организирани од страна на RACVIAC Центарот за безбедносна соработка

Bоената академија повторно даде значителен придонес на RACVIAC Центарот за безбедносна соработка при реализацијата на активноста C-WMD Национални стратегии “Cовремени закани на животната средина и сајбер елементи на C-WMD стратегијата“, која се одржа во Загреб, Р. Хрватска (22-25.01.2017). Покането предавање на активноста на тема „Сајбер оружјето како oружје за масовно уништување“ имаше пполк. д-р Митко […]

Visit to the Faculty of Electrical Engineering and Computing at the University of Zagreb, R. CroatiaПосета на Факултетот за електротехника и информатика при Универзитетот во Загреб, Р. Хрватска

Посета на Факултетот за електротехника и информатика при Универзитетот во Загреб, Р. Хрватска

На ден 25.01.2018 година, продеканот на Воената академија, пполк. д-р Митко Богданоски, вон. проф., реализира работна посета на Факултетот за електротехника и информатика, при Универзитетот во Загреб, Р. Хрватска. Проф. Богданоски најпрвин имаше работен состанок со новоизбраниот декан на Факултетот, вон. проф. Д-р Гордан Гледец, досегашен продеканот за наука, со кого дискутираа за можноста за […]

Successful realization of the course "Basic use of MS Access 2010 database"Успешна реализација на курсот „Основи во база на податоци MS Access 2010 – основно ниво“

Успешна реализација на курсот „Основи во база на податоци MS Access 2010 – основно ниво“

Во период од 22. – 25.01.2018 година во Центарот за обука „Д-р Џозеф Крузел“ во касарната Гоце Делчев се одржа курс со наслов „Основи во база на податоци MS Access 2010 – основно ниво“ кој беше во организација на Секторот  за човечки ресурси во соработка со Воената Академија “Генерал Михајло Апостолски“ . Предавачи на курсот беа: Продеканот […]