Вести

Прв академски час за идните офицери од Воената академија

Прв академски час за идните офицери од Воената академија

На ден 08.10.2018 година, во Воената академија во Скопје се одржа првиот академски час за најмладите питомци – идни офицери. На воведниот час присуствуваше и Министерската за одбрана м-р Радмила Шекеринска Јанковска која на питомците им посака успешен почеток на новата академиска година. Дополнително, Министерката за одбрана ја информираше јавноста дека  е потпишан договорот за […]

Решение за прием на кандидати по Конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија во учебната 2018/19 година (втор уписен рок)

Решение за прием на кандидати по Конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија во учебната 2018/19 година (втор уписен рок)

Директен линк од решението. 

Конечна ранг листа на кандидати за прием на школување на питомци и студенти на Воена академија според Конкурс објавен на ден 25.07.2018 (втор уписен рок)

Конечна ранг листа на кандидати за прием на школување на питомци и студенти на Воена академија според Конкурс објавен на ден 25.07.2018 (втор уписен рок)

Прелиминарна ранг листа на кандидати за прием на школување на питомци и студенти на Воената академија според конкурсот објавен на ден 25.07.2018 година (втор уписен рок)

Прелиминарна ранг листа на кандидати за прием на школување на питомци и студенти на Воената академија според конкурсот објавен на ден 25.07.2018 година (втор уписен рок)

Напомена: Листата е објавена на ден 24.09.2018 година во 09:00 часот.

Military Academy co-organizer of the International conference "Stabilising Effects of Euro-Atlantic Integration: Working Together against Hybrid Threats" Воената академија ко-организатор на меѓународна Конференција на тема „Стабилизирачки ефекти од процесот на Евро-атланска интеграција: Работиме заедно против хибридните закани“

Воената академија ко-организатор на меѓународна Конференција на тема „Стабилизирачки ефекти од процесот на Евро-атланска интеграција: Работиме заедно против хибридните закани“

Во период од 12 до 13 септември 2018 година, во Министерството за надворешни работи на Република Македонија, се одржa меѓународна Конференција на тема „Стабилизирачки ефекти од процесот на евроатланска интеграција: Работиме заедно против хибридните закани“, на која учествуваа високи претставници на НАТО, дипломатскиот кор во земјата, реномирани светски експерти, претставници од академската заедница и граѓанскиот […]

УЧЕЊЕ НА ДАЛЕЧИНА - РЕАЛИЗАЦИЈА НА КУРС „ТРЕНИНГ ЗА ТРЕНЕРИ“

УЧЕЊЕ НА ДАЛЕЧИНА – РЕАЛИЗАЦИЈА НА КУРС „ТРЕНИНГ ЗА ТРЕНЕРИ“

Во рамки на развојот на регионалната соработка во областа на учење на далечина  (RADLI – Regional ADL Initiative), во периодот од 09 септември до 13 септември 2018 г. се реализираше курс „Тренинг за тренери“ (Train the Trainers –  Digital learning content developer course), обука за изработка на интерактивни мултимедијални содржини. Курсот беше реализиран во Охрид, […]

Известување за студентите/питомци кои се примени на Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје огласно Решението на министерката за одбрана бр. 04-5380/2 од 10.09.2018 година

Известување за студентите/питомци кои се примени на Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје огласно Решението на министерката за одбрана бр. 04-5380/2 од 10.09.2018 година

И З В Е С Т У В А Њ Е Ги известуваме студентите/питомци кои се примени на Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, согласно Решението на министерката за одбрана бр. 04-5380/2 од 10.09.2018 година за прием на кандидати по конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерството […]

РЕШЕНИЕ за прием на кандидати по Конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија во учебната 2018/19 година

РЕШЕНИЕ за прием на кандидати по Конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија во учебната 2018/19 година

Директен линк: РЕШЕНИЕ за прием

Конечна ранг листа на кандидати за прием на школување на питомци и студенти на  Воена академија според Конкурс објавен на ден 25.07.2018  (прв уписен рок)

Конечна ранг листа на кандидати за прием на школување на питомци и студенти на Воена академија според Конкурс објавен на ден 25.07.2018 (прв уписен рок)

Директен линк: Конечна ранг листа на кандидати за прием на школување на питомци и студенти на Воена академија според Конкурс објавен на ден 25.07.2018

Прелиминарна ранг листа на кандидати за прием на школување на питомци и студенти на Воената академија според конкурсот објавен на ден 25.07.2018 година (прв уписен рок)

Прелиминарна ранг листа на кандидати за прием на школување на питомци и студенти на Воената академија според конкурсот објавен на ден 25.07.2018 година (прв уписен рок)

Напомена: Листата е објавена на ден 04.09.2018 година во 15:00 часот. Директен линк од листата.