Вести

Воената Академија на Прва конференција на проектот NOTIONES

Воената Академија на Прва конференција на проектот NOTIONES

Првата конференција на конзорциумот од проектот NOTIONES се реализираше на ден 15.06.2022 година во Брисел, Белгија. Целта на NOTIONES конференциите е да се воспостави широка мрежа на професионалци посветени на дискусија и адресирање на постоечките предизвици во користењето на модерните технологии во процесите на собирање на информации. Покрај охрабрувањето на дијалогот и размената на искуства […]

Гостување во емисија по повод јубилејни 27 години од основањето на Воената академија

По повод јубилејни 27 години од основањето на Воената академија, вон. проф. Александар Петровски, потполковник и питомците Арџина Груби и Кристијан Петров, гостуваа во утринска емисија на МРТ. Целта на гостувањето е денот на Воената академија 14 јуни, 27 години од формирањето на академијата. Исто така беше истакната меѓународната соработка на институцијата преку проекти поддржани […]

27th Jubilee of the Military Academy Јубилејни 27 години од основањето на Воената академија

Јубилејни 27 години од основањето на Воената академија

Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, како единствена воена високообразовна институција во Република Северна Македонија на 14 јуни 2022 година одбележа 27 години од своето основање, за што беше организирана пригодна церемонија во просториите на Академијата со присуство на сите вработени во истата. За време на прославата, Деканот на Воената академија полковник д-р Митко […]

DISSEMINATION OF KNOWLEDGE WITHIN THE PROJECT PREVENTION OF DISASTERS ICT (PREDICT)ДИСЕМИНАЦИЈА НА ЗНАЕЊЕ ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ PREVENTION OF DISASTERS ICT (PREDICT)

ДИСЕМИНАЦИЈА НА ЗНАЕЊЕ ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ PREVENTION OF DISASTERS ICT (PREDICT)

Претставници од Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје на ден 07 и 08.06.2022 година извршија презентирање на резултатите од проектот PREvention of DIsasters ICT (Informatic and Computer Technology) („Превенција од катастрофи Информатичка и компјутерска технологија“) од ЕРАСМУС +програмата кој е реализиран во Конзорциумот со: Главна дирекција на пожарна безопасност и заштита на населението, Бугарија; Асоцијација […]

Military Academy co-organiser of the Regional Strategic Leadership Course (RSLC)Воена академија ко-организатор на Регионалниот курс за стратегиско лидерство (RSLC)

Воена академија ко-организатор на Регионалниот курс за стратегиско лидерство (RSLC)

Воената академија повторно ја докажува својата лидерска улога во регионот во областа на образованието во одбраната и безбедноста. Првиот модул на Регионалниот курс за стратегиско лидерство (RSLC) е успешно завршен. Истиот се реализира во периодот од 30 мај до 3 јуни 2022 година, во Националната одбранбена академија во Виена. Деканот на Воената академија проф. д-р […]

Kick-off for the Military Academy’s Three-year SETOFF ProjectПочетен состанок за тригодишниот проект на Воената академија - SETOFF

Почетен состанок за тригодишниот проект на Воената академија – SETOFF

Воената академија започна со реализација на проектот Smart Education and Training PrOgram For central and local government servants: Embrace vulnerability as our greatest and innovative tools For risk management – SETOFF (2021-1-ЕЛО1-КА220-ВЕТ-00003026) со одржувањето на првиот состанок на 26 и 27 мај 2022 година во Солун, Грција. Главнaта цел на проектот е подобрување на подготвеноста и […]

DISSEMINATION OF KNOWLEDGE WITHIN THE PROJECT PREVENTION OF DISASTERS ICT (PREDICT)ДИСЕМИНАЦИЈА НА ЗНАЕЊЕ ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ PREVENTION OF DISASTERS ICT (PREDICT)

ДИСЕМИНАЦИЈА НА ЗНАЕЊЕ ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ PREVENTION OF DISASTERS ICT (PREDICT)

Претставници од Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје на ден 02 и 03.06.2022 година извршија презентирање на резултатите од проектот PREvention of DIsasters ICT (Informatic and Computer Technology) („Превенција од катастрофи Информатичка и компјутерска технологија“) од ЕРАСМУС +програмата кој е реализиран во Конзорциумот со: Главна дирекција на пожарна безопасност и заштита на населението, Бугарија; Асоцијација […]

Workshop of NATO training group for individual training and education  development (NTG IT&ED) in Republic of Bosna and HerzegovinaРаботилница на работната група на НАТО за индивидуална обука и развој на образованието (NTG IT&ED) во Република Босна и Херцеговина

Работилница на работната група на НАТО за индивидуална обука и развој на образованието (NTG IT&ED) во Република Босна и Херцеговина

Во период од 22 мај до 27-ми мај 2022 година во Сараево, Република Босна и Херцеговина се реализираше работилница на работната група на НАТО за индивидуална обука и развој на образованието (NTGTG IT&ED). Претседавач на НАТО групата за обука беше раководителот на одделението за технологии за образование и обука на сојузничката команда на НАТО за […]

Организирана крводарителска акција по повод  тридецениски јубилеј на Воената академија

Организирана крводарителска акција по повод тридецениски јубилеј на Воената академија

По повод тридецениски јубилеј како создавач на идните лидери на Армијата, Воената академија во соработка со Црвениот крст „Кисела Вода“ и институтот за трансфузиона медицина организираше крводарителска акција во касарната “Гоце Делчев”. Благодарение на добриот одговор и заинтересираноста на персоналот успешно се обезбедија 70 крвни единици. Голема благодарност до сите кои беа дел од оваа […]

Realized Multiplicative Event 3Одржан Мултипликативен настан 3

Одржан Мултипликативен настан 3

Како дел од проектот Превенција од катастрофи ИКТ (Информатичка и компјутерска технологија) (ПРЕДИКТ) активности, претставници од Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје на 25 мај присустувуваа на Мултипликативниот настан 3 кој беше во организација на партнерската институција ДУЦOР „Партенија Зографски“ Скопје. Координатор на проектот ПРЕДИКТ е Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје кој […]