Вести

Свечено примопредавање на функција декан на Воена академија

Свечено примопредавање на функција декан на Воена академија

Од 09. Август 2021 година,  нов декан на Воената академија е полковник проф. д-р Митко Богданоски, професор на академијата и досегашен продекан за финансии, инвестиции и меѓународна соработка. проф д-р Богданоски ја презеде функцијата декан на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ од полковникот проф. д-р Орце Поповски, кој успешно ја водеше академијата во последните осум […]

Информација за тестирање по математика за кандидатите кои конкурирале за студенти/питомци на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје во учебната 2021/22 година-прв уписен рок

Информација за тестирање по математика за кандидатите кои конкурирале за студенти/питомци на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје во учебната 2021/22 година-прв уписен рок

Ве информираме дека на ден 11.08.2021 година со почеток од 10:00 часот ќе се спроведе тестирање по Математика. Тестирањето ќе се спроведе во училниците на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје. Кандидатите треба да пристигнат до 09:30 часот поради административна проверка. Со себе понесете документ за утврдување на идентитетот (лична карта или пасош), прибор за пишување […]

K O N K U R S për regjistrimin e kandidatëve me ciklin e parë të mbaruar të studimeve për aftësim dhe përsosmëri profesionale për oficerë për shërbime për nevojat e Ministrisë së mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë së VeriutКОНКУРС за запишување на кандидати со завршен прв циклус на студии за стручно оспособување и усовршување за офицери за служби за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија

КОНКУРС за запишување на кандидати со завршен прв циклус на студии за стручно оспособување и усовршување за офицери за служби за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија

СТАНЕТЕ ОФИЦЕРИ ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА! Ги повикуваме сите млади на возраст до 28 години, со завршен прв циклус на студии по: машинство, електротехника, компјутерска техника и информатика, информатика, архитектура, урбанизам и планирање, градежништво и водостопанство, медицински науки и здравство – општа медицина, технологија на прехранбени производи, текстилна технологија, сообраќај и транспорт, ветерина, […]

KONKURS për regjistrimin e studentëve/kadetëve për nevojat e Ministrisë së mbrojtjes dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut në ciklin e parë të studimeve në Akademinë Ushtarake „Gjeneral Mihailo Apostollski“ – Shkup për vitin akademik 2021/2022КОНКУРС за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во учебната 2021/2022 година

КОНКУРС за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во учебната 2021/2022 година

Врз основа на член 21 став 1 од Законот за Воената академија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/2009), Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје објавува К О Н К У Р С за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија на прв циклус студии на Воената […]

THE MILITARY ACADEMY CONTINOUSLY FOLLOWS MODERN E-LEARNING TRENDSВОЕНАТА АКАДЕМИЈА ПОСТОЈАНО ВО ЧЕКОР СО НОВИТЕ ТРЕНДОВИ ВО Е-УЧЕЊЕТО

ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА ПОСТОЈАНО ВО ЧЕКОР СО НОВИТЕ ТРЕНДОВИ ВО Е-УЧЕЊЕТО

Под покровителство на НАТО ДЕЕП програмата (NATO DEEP) и Европскиот колеџ за безбедност и одбрана (ESDC), а реализирани од Универзитетот Вармиа и Мазури, Олштин, Полска, во периодот од октомври 2020 до јуни 2021 година реализирани се последипломски студии за стекнување и усовршување на знаења и вештини од областа на оналјн учењето. Целта на студиите е […]

Successful accomplishment of the Common Security and Defense Policy (CSDP) Orientation courseУспешно реализиран курсот за запознавање со заедничките безбедносни и одбранбени политики (Common Security and Defence Policy (CSDP) Orientation course)

Успешно реализиран курсот за запознавање со заедничките безбедносни и одбранбени политики (Common Security and Defence Policy (CSDP) Orientation course)

По претходна повеќемесечна подготовка и координација, Воената академија во коорганизација со Европскиот колеџ за безбедност и одбрана (ESDC -European Security and Defence College) и Австриска академија за национална одбрана од Виена, се реализираше Курсот за запознавање со заедничките безбедносни и одбранбени политики (Common Security and Defence Policy (CSDP) Orientation course), во период 31. Мај – […]

KICK-OFF MEETING OF THE INTERREG IPA Cross Border project “Modern Tools for wildfires' and Floods' Risk punctual forecast and monitoring and innovative techniques for citizens' safeguard awareness and preparedness” (PREVEN-T)Воената академија отпочна со реализацијата на INTERREG IPA прекуграничен проект со наслов„Современи алатки за детекција и прогноза на пожари и поплави како и употреба на иновативни техники за обука за граѓаните” (PREVEN-T)

Воената академија отпочна со реализацијата на INTERREG IPA прекуграничен проект со наслов„Современи алатки за детекција и прогноза на пожари и поплави како и употреба на иновативни техники за обука за граѓаните” (PREVEN-T)

На 07-ми мај во периодот 10:30 – 12:00 часот, претставниците на Воената академија учествуваа на првиот транснационален состанок (почетна средба). На состанокот учество земаа учесниците и лицата кои ќе се дел од INTERREG проектот добиен од IPA програмата за прекугранична соработка „Грција – Република Северна Македонија 2014-2020 “ со наслов Современи алатки за детекција и […]

The Military Academy Strides Forward to Conquering New Horizons within the EU Educational and Scientific FamilyВоената академија смело чекори кон освојување на нови хоризонти во европското образовно и научно семејство

Воената академија смело чекори кон освојување на нови хоризонти во европското образовно и научно семејство

Развојот на научната мисла и меѓународната афирмација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ претставуваат основен предизвик и главен приоритет и во услови на Светската пандемија. Од неодамна, Воената академија е рамноправен партнер на Европските образовни и научни институции во нови три меѓународни научно-истражувачки и апликативни проекти: 1. Воена академија е дел од конзорциумот на проектот „RESISTANT“ […]

The Military Academy shares its experiences in overcoming the challenges in the educational process during the COVID pandemicВоената академија ги споделува своите искуства во надминување на предизвиците во едукативниот процес за време на COVID пандемијата

Воената академија ги споделува своите искуства во надминување на предизвиците во едукативниот процес за време на COVID пандемијата

Воената академија доби големо признание со препознавањето на квалитетот и успешноста во справувањето со предизвиците во едукативниот процес за време на пандемијата.  Во Ноември месец Воената академија, како позитивен пример, беше поканета на неколку настани со цел да ги сподели своите искуства и начинот на кој се справила со овие предизвици пред други држави и […]

Presented results from Erasmus+ project PREDICT  26.11.2020Презентирани резултатите од ЕРАСМУС + проектот  ПРЕДИКТ

Презентирани резултатите од ЕРАСМУС + проектот ПРЕДИКТ

Во рамки на проектот: Превенција од катастрофи ИКТ (информациско и комуникациски технологии) кој се реализира во рамки на ERASMUS+ програмата на Европската Унија (KA201-Strategic Partnership for school education), на 26.11.2020 година во хотел Holiday Inn во Скопје се реализира мултипликативен настан. За време на Мултипликативниот настан се изврши презентација на резултатите од истражувањата добиени во […]