Вести

 Ground Screening results for course # Резултати од селекција на земја на кандидатите за пилоти согласно кокнкурсот на ВА од 03.07.2019 година

Резултати од селекција на земја на кандидатите за пилоти согласно кокнкурсот на ВА од 03.07.2019 година

На 08.10.2019 комисијата за селкција на земја од Центарот за обука на пилоти го донесе заклучокот од спроведената селекција на кандидати за курс број 9. Кандидати кои успешно ја поминуваат селекцијата се: PTC ID Име Презиме Забелешка 1309 Филип Лазов 1301 Оливер Младеновски 1311 Дарко Ламановски Останатите кандидати беа неуспешни во процесот на селекција во […]

The Military Academy in collaboration with the Center for Assurance Research and Engineering (CARE) at George Mason University in the United States and the Faculty of Security and Criminal Sciences at the University of Sarajevo organized a roundtable on combating information-related threats in Southeast EuropeВоената академија во соработка со Џорџ Мејсон Универзитот во САД и Факултетот за безбедност и криминалистички науки од Универзитетот во Сараево организатор тркалезна маса за справување со хибридни закани во Југоисточна Европа

Воената академија во соработка со Џорџ Мејсон Универзитот во САД и Факултетот за безбедност и криминалистички науки од Универзитетот во Сараево организатор тркалезна маса за справување со хибридни закани во Југоисточна Европа

Од 06-12 октомври 2019 година во Охрид, се реализира проектот G5631 „Senior Leadership Roundtable – Information related hybrid threats in South Eastern Europe“, финансиран и поддржан од програмата НАТО-СПС -„Наука за мир и безбедност“ и Министерството за одбрана на САД – канцеларијата за поморски истражувања. Целта на проектот е да се изградат партнерства во една […]

Соопштение за одбрана на докторски труд

Соопштение за одбрана на докторски труд

На ден 22.10.2019 со почеток во 14.00 часот во сината сала на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“- Скопје, кандидатката м-р Весна Попоска ќе брани докторска дисертација на тема „Меѓународно-правни аспекти за заштита на критичната инфраструктура од современи безбедносни закани. Линк: pdf верзија од докторатот

Прелиминарна ранг листа по конкурс за запишување на лица за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии

Прелиминарна ранг листа по конкурс за запишување на лица за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии

Прелиминарна ранг листа по конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација

Прелиминарна ранг листа по конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација

Резултати од тестирање по Англиски јазик од 11.09.2019 година, по конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација

Резултати од тестирање по Англиски јазик од 11.09.2019 година, по конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација

КОНКУРС за запишување на лица за стручно оспособување и  усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на   Армијата на Република Северна Македонија

КОНКУРС за запишување на лица за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Армијата на Република Северна Македонија

СТАНЕТЕ ОФИЦЕРИ ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА!  Ги повикуваме сите млади на возраст до 28 години, со завршен прв циклус на студии по: медицински науки и здравство – општа медицина, градежништво, машинство, електротехника, електроника и автоматика, енергетика, информатика, телекомуникационо инженерство, сообраќај и транспорт, компјутерска техника и информатика заинтересирани за кариера во Армијата на Република […]

Резултати од тестирање по Англиски јазик по конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација

Резултати од тестирање по Англиски јазик по конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација

Прелиминарна ранг листа по конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација

Прелиминарна ранг листа по конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација

Напомена: Листата е објавена на ден 02.09.2019 година во 17:00 часот.

Решение за прием на кандидати по Конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација

Решение за прием на кандидати по Конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација