Вести

ПРОФЕСОР ОД ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА ОДРЖА ЕКСПЕРТСКО ПРЕДАВАЊЕ НА ОФИЦЕРИ ОД НАТО И ПЗМ ЗЕМЈИ И ВРАБОТЕНИ ВО ИНСТИТУЦИИ ОД РМ

ПРОФЕСОР ОД ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА ОДРЖА ЕКСПЕРТСКО ПРЕДАВАЊЕ НА ОФИЦЕРИ ОД НАТО И ПЗМ ЗЕМЈИ И ВРАБОТЕНИ ВО ИНСТИТУЦИИ ОД РМ

На ден 12.05.2014 година во рамките на меѓународната НАТО работилница „Курс за односи со јавноста – основно ниво I“ свое предавање одржа професорот д-р Лазар Ѓуров, доцент, мајор од Воената академија (предметен наставник по предметот Комуникации и комуникациски вештини). Тој на присустните низ особено интерактивна атмосфера и динамично предавање им ги пренесе неговите знаења на […]

Учество на претставници од Воената академија на тркалезна маса од областа на безбедност од пожари одржана во Свети Николе

Учество на претставници од Воената академија на тркалезна маса од областа на безбедност од пожари одржана во Свети Николе

Благодарение на потпишаниот договор за меѓусобна соработка помеѓу Министерството за одбрана и Меѓународниот Славјански Универзитет „Г.Р. Державин“ – Свети Николе, на 10.05.2014 година студентите на Воената акдемија од 4. година на насоката Управување со кризи заштита и спасување присуствуваа на целодневна настава преку организирање на тркалезна маса на тема: „Организација, тактика на гаснење пожар на […]

Професорите од Воената академија предавачи и учесници на НАТО Курс посветен на користењето на сајбер просторот од страна на терористите

Професорите од Воената академија предавачи и учесници на НАТО Курс посветен на користењето на сајбер просторот од страна на терористите

Во организација на НАТО центарот за извонредност – „NATO Centre of Excellence-Defense Against Terrorism (COE-DAT)“ од Анкара, Република Турција, во период од 05-09 Мај оваа година, беше одржан курсот „Користењето на сајберпосторот од страна на терористите“. Врз основа на претходна покана од страна на раководството на НАТО центарот, во улога на поканети пленарни предавачи учество […]

Воената академија предводник во организацијата и реализацијата на уште една регионална иницијатива во доменот на сајбер безбедност

Воената академија предводник во организацијата и реализацијата на уште една регионална иницијатива во доменот на сајбер безбедност

Во период од 05-07 Мај оваа година во соработка со RACVIAC Центарот за безбедносна соработка во Загреб, Хрватска, професорите од Воената академија учествуваа во организацијата и реализацијата на регионаланата конференција на националните тимови за одговор во случај на компјутерски инциденти Computer Emergency Response Team (CERT – CIRT – CSIRT), насловена како  „Present cooperation among regional […]

Професорите од Воената академија потврдуваат дека се помеѓу елитата во доменот на сајбер безбедноста во државата

Професорите од Воената академија потврдуваат дека се помеѓу елитата во доменот на сајбер безбедноста во државата

Во периодот 24-25 април 2014 година во Хотел „Бистра“ во Маврово во организација на Стопанската комора на Република Македонија се одржа дводневна обука за банкарскиот и финансискиот сектор на тема: „Корпоративната безбедност и заштита од сајбер криминал во банкарскиот сектор“. Оваа обука е резултат на веќе воспоставената соработка помеѓу Воената академија, Управата за финансиско разузнвање […]

На Воената академија одбранета магистерска тема која нуди ефективен и рентабилен начин за уништување на неексплодирани убојни средства

На Воената академија одбранета магистерска тема која нуди ефективен и рентабилен начин за уништување на неексплодирани убојни средства

На ден 11.04 2014 година на Воената академија „ Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, придружна членка на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип се одржа јавна одбрана на магистерскиот труд со наслов „Кумулативен резач како средство за уништување на неексплодирани убојни средства и негова практична примена за уништување на проектил 76 mm“ од кандидатот Љупчо Шошоловски […]

Предавање на амбасадорот на САД, Волерс на Воената академија

Предавање на амбасадорот на САД, Волерс на Воената академија

„Воената академија со своето работење изминатите години сè повеќе го привлекува вниманието на јавноста  и од тој аспект сè почести се авторитетите и гостите кои се подготвени да предаваат на Воената академија и да ги пренесат своите искуства од работењето“, истакна заменик министерот за одбрана на Република Македонија, Емил Димитриев, по повод денешното предавање на […]

Унапредување на соработката во областа на сајбер безбедноста – посета на делегација од Министерството за одбрана на НАТО центарот во Естонија

Унапредување на соработката во областа на сајбер безбедноста – посета на делегација од Министерството за одбрана на НАТО центарот во Естонија

Во периодот од 16-18 март 2014 година, Делегација од Министерството за одбрана и Воената академија „Генерал Михајло Апостолски“ оствари посета на НАТО центарот за кооперативна сајбер одбрана во Талин, Естонија. Домаќин на делегацијата од Република Македонија составена од деканот на Воената академија полковник д-р Орце Поповски, полковник д-р Методи Хаџи-Јанев, потполковник д-р Митко Богдановски, како […]

Курс за штабни должности во баталјон

Курс за штабни должности во баталјон

На ден 03.03.2014 година во Воената академија – Скопје, започна со реализација Курс за штабни должности во баталјон, со вкупно 22 слушатели од различни родови и специјалности од кои 2 од Министерство за внатрешни работи и тоа: 7 од родот пешадија, 1 од родот ОМЕ, 1 од родот инжинерија, 4 од родот ВВ и ПВО […]

ЛИСТА на кандидати за запишување на студенти-питомци на прв циклус на студии на Воената академија-Скопје во учебната 2011/2012 година според Конкурсот објавен на ден 30.07.2011 година – III уписен рок

ЛИСТА на кандидати 2011 ( .pdf документ)