Огласи

Решение за прием на кандидати за студенти питомци за школување на Воена академија ,,West Point “

Решение за прием на кандидати за студенти питомци за школување на Воена академија ,,West Point “

Јавен повик за набавка на материјални средства согласно програмата INTERRREG IPA CBC – PREVEN-T

Воената Академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, за потребите на проектот „Современи алатки за навремена прогноза и мониторинг на ризици од шумски пожари и поплави и иновативни техники за заштита и подготвеност на граѓаните“, објавува јавен повик за набавка на теренско моторно возило. Покана за тендер INVITATION TO TENDER -b8o4_invit_simp_en Дел А: b8o3_contractnotice_simp_en b8o5_itt_simp_en Дел […]

ОГЛАС за Еразмус + КА1 мобилност на студентите – питомците од Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје, во академската година 2021/2022

ОГЛАС за Еразмус + КА1 мобилност на студентите – питомците од Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје, во академската година 2021/2022

ОГЛАС за Еразмус + КА1 мобилност на студентите – питомците од Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје, во академската година 2021/2022

ОГЛАС за Еразмус +  КА1 мобилност на студенти за Република Хрватска (Регионален центар за заштита и спасување-Осијек) – 2 (две) места и Република Словачка (Општински уред-канцеларија за заштита и спасување-Поважка Бистирца) – 3 (три) места

ОГЛАС за Еразмус + КА1 мобилност на студенти за Република Хрватска (Регионален центар за заштита и спасување-Осијек) – 2 (две) места и Република Словачка (Општински уред-канцеларија за заштита и спасување-Поважка Бистирца) – 3 (три) места

ОГЛАС за Еразмус +  КА1 студентски мобилности и размена во Република Хрватска, Република Бугарија и  Република Словачка, вкупно – 13 (тринаесет) места.

ОГЛАС за Еразмус + КА1 студентски мобилности и размена во Република Хрватска, Република Бугарија и Република Словачка, вкупно – 13 (тринаесет) места.

ОГЛАС за Еразмус +  КА1 мобилност на студентите – питомците од Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје,  во академската година 2019/2020

ОГЛАС за Еразмус + КА1 мобилност на студентите – питомците од Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје, во академската година 2019/2020

Во рамките на Еразмус+ програмата – клучни активности 1 (MK Skopje 20) Воената академија „Генерал Михајло Апостолски“ во Скопје, на ден 26.06.2019 година го објавува ОГЛАСОТ за доделување на финансиски средства на студентите за мобилност со цел престој во странство согласно програмата КА1 – клучна активност 1 во делот за „стручни обуки за практиканти и […]

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРИЕМНИОТ ИСПИТ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ, СТРУЧНИ СТУДИИ, СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЗА КОМАНДНИ И ШТАБНИ ДОЛЖНОСТИ – ВТОР УПИСЕН РОК

Вториот уписен рок за приемниот испит ќе се оддржи на ден 18.12.2013 година во периодот од 14:30 до 16:00 часот во амфитетарот во објектот бр.54 во Воената академија, касарна „Гоце Делчев“ во Скопје. Испитот ќе се реализира во траење од 90 минути. Истиот ќе содржи 10 прашања од 100-те претходно објавени. Сите кандидати кои го […]

ИЗВЕСТУВАЊЕ за прием на кандидати на втор уписен рок за втор циклус на студии – специјализација за командни и штабни должности

Согласно актот од Секторот за подршка на Министерот за одбрана бр.07-6096/1 од 02.12.2013 година и член 13 од Правилникот за спроведување на конкурс за втор циклус на студии, поради малата застапеност на лицата кои припаѓаат на етнички заедници, ве известуваме дека Воената академија-Скопје организира втор уписен рок за втор циклус на студии – специјализација за […]

РАНГ ЛИСТА за запишување на студенти на втор циклус на студии – стручно специјалистички студии за командно – штабни должности

РАНГ ЛИСТА.pdf