Контакт

д-р Оливер Андонов, вонреден професор
е-маил oliver.andonov@ugd.edu.mk
andonov.oliver@yahoo.com
мобилен: ++389 71 291974
 
м-р Елена Трајановска, лектор
е-маил: elena.trajanovska@ugd.edu.mk
elena.trajanovska@mod.gov.mk
Мобилен: ++389 71 259 604