Контакт

д-р Оливер Андонов, доцент
е-маил andonov.oliver@yahoo.com
мобилен: ++389 71 291974
 
м-р Елена Трајановска, лектор
е-маил: elena.trajanovska@morm.gov.mk
Мобилен: ++389 71 259 604