Огласи

  1. Оглас за студентски мобилности и размена во Република Австрија (Воената академија на Република Австрија) – 2 (две) места.  Рок за пријава: 08.07.2019 година
  2. Оглас за стручна пракса во Република Хрватска (Регионален центар за заштита и спасување-Осијек) – 2 (две) места и во Република Словачка (Општински уред-канцеларија за заштита и спасување-Поважка Бистирца) – 3 (три) места. Рок за пријава: 10.07.2019 година
  3. ОГЛАС за Еразмус +  КА1 студентски мобилности и размена во Република Хрватска, Република Бугарија и  Република Словачка, вкупно – 13 (тринаесет) места. Рок за пријава: 29.11.2019 година
  4. ОГЛАС за Еразмус +  КА1 мобилност на студенти за Република Хрватска (Регионален центар за заштита и спасување-Осијек) – 2 (две) места и Република Словачка (Општински уред-канцеларија за заштита и спасување-Поважка Бистирца) – 3 (три) места.   Рок за пријава: 29.11.2019 година

Документи и формулари: