Training and Knowledge Sharing Platform For First Responders and Educational Tools for students’ and citizens’ awareness and preparedness against Natural and Manmade Disasters and Risks – RESISTANT

resistantЦели | Очекувани резултати | Активности Учесници  | Билтени | Контакт

“RESISTANT” има за цел да ja изгради првата Европска платформа за обука на кризи и споделување на знаење (European Crisis Training and Knowledge Sharing Platform) која ќе обезбеди обучување на first responders преку трикратна сеопфатна обука: едукативна обука со најсовремено знаење за сигурност, вклучувајќи алатки за карактеризација на опасностите и придружните ризици, оперативна обука со макета во реален размер и иновативна обука со помош на виртуелна реалност, репродуцирајќи ги целосните сценарија на несреќи, стратегиите и тактиките на интервенции, вклучувајќи го целиот синџир на командаување и комуникации помеѓу сите членови на тимот first responders, менаџери на објекти и јавностa (на пр. волонтери пожарникари, деца, граѓани со попреченост).

“RESISTANT”, исто така, ќе воспостави виртуелна „агора“ за first и second responders, академските институции, практичарите, волонтерите и другите засегнати страни од цивилната заштита за споделување знаење и размена на најдобри практики, особено во прекуграничното управување со кризи. „Агората“ ќе ја олесни дискусијата и ќе придонесе кон развој на заедничка култура за превенција и заштита.

Линк од официјалниот сајт за проектот: http://www.resistantproject.eu/