Соопштенија и одлуки

СOОПШТЕНИЕ за одбрана на докторска дисертација

Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје, соопштува дека кандидатот м-р Љупчо Шошоловски, јавно ќе ја брани докторската дисертација со наслов: „ДЕФИНИРАЊЕ СИСТЕМ (ИНТЕГРИРАН МОДЕЛ) ЗА ПРЕВЕНЦИЈА, РАНО ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ И СПРАВУВАЊЕ СО ШУМСКИ ПОЖАРИ“. Одбраната на докторскиот труд ќе се одржи на ден 6-ти јули 2022 година (среда) со почеток од 11:00 часот во сината сала, на […]

Известување на Централната комисија за прием на кандидати за пилоти

Известување на Централната комисија за прием на кандидати за пилоти

Соопштение за одбрана на докторски труд  - м-р Ѓорѓи Вељовски

Соопштение за одбрана на докторски труд – м-р Ѓорѓи Вељовски

На ден 24 декември (Понеделник) со почеток од 14:00 часот во амфитеатарот на Воената Академија, кандидатот м-р Ѓорѓи Вељовски ќе ја брани својата докторска дисертација, на тема: „ПРИМЕНА НА ОПЕРАТИВНАТА ВЕШТИНА И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ОПЕРАТИВЕН ДИЗАЈН ВО БОРБАТА ПРОТИВ СОВРЕМЕНИОТ ТЕРОРИЗАМ“ Линк: pdf верзија од докторатот Со почит Воена академија

Известување за продолжување на рокот за пријавување на конкурсот за родот авијација

Известување за продолжување на рокот за пријавување на конкурсот за родот авијација

Рокот за пријавување на заинтересираните кандидати за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија, по конкурсот објавен на ден 03.09.2018 година во дневните печати Вечер и Коха […]

Конечна ранг листа на кандидати за прием на школување на питомци и студенти на Воена академија според Конкурс објавен на ден 25.07.2018 (прв уписен рок)

Конечна ранг листа на кандидати за прием на школување на питомци и студенти на Воена академија според Конкурс објавен на ден 25.07.2018

Конечна ранг листа
на кандидати пријавени на конкурсот за запишување на слушатели  на
стручно оспособување и усовршување за родот авијација кои поминале
проверка-селекција во воздух

Конечна ранг листа на кандидати пријавени на конкурсот за запишување на слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација кои поминале проверка-селекција во воздух

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА
на кандидати пријавени на конкурсот за запишување на слушатели на
стручно оспособување и усовршување за родот авијација  кои поминале проверка-селекција во воздух

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА на кандидати пријавени на конкурсот за запишување на слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација кои поминале проверка-селекција во воздух

Р Е Ш Е Н И Е за прием на кандидати за студенти за запишување на втор циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во учебната 2015/2016 година од областа Управување со кризи и заштита и спасување

Р Е Ш Е Н И Е за прием на кандидати за студенти за запишување на втор циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во учебната 2015/2016 година од областа Управување со кризи и заштита и спасување

Р Е Ш Е Н И Е за прием на кандидати за студенти за запишување на втор циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во учебната 2015/2016 година од областа Безбедност и одбрана

Р Е Ш Е Н И Е за прием на кандидати за студенти за запишување на втор циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во учебната 2015/2016 година од областа Безбедност и одбрана

К О Н Е Ч Н А Р А Н Г – Л И С Т А на кандидатите кои конкурирале на Конкурсот објавен на 23.12.2015 година за запишување студенти на втор циклус на студии (Специјализација за командни и штабни должности) на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во учебната 2015/2016 година

К О Н Е Ч Н А Р А Н Г – Л И С Т А на кандидатите кои конкурирале на Конкурсот објавен на 23.12.2015 година за запишување студенти на втор циклус на студии (Специјализација за командни и штабни должности) на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во учебната 2015/2016 година