Соопштенија и одлуки

К О Н Е Ч Н А Р А Н Г – Л И С Т А на кандидатите кои конкурирале на Конкурсот објавен на 23.12.2015 година за запишување студенти на втор циклус на студии (МАГИСТРАТУРА) на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во учебната 2015/2016 година од областа Управување со кризи заштита и спасување

К О Н Е Ч Н А Р А Н Г – Л И С Т А на кандидатите кои конкурирале на Конкурсот објавен на 23.12.2015 година за запишување студенти на втор циклус на студии (МАГИСТРАТУРА) на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во учебната 2015/2016 година од областа Управување со кризи заштита и […]

К О Н Е Ч Н А Р А Н Г – Л И С Т А на кандидатите кои конкурирале на Конкурсот објавен на 23.12.2015 година за запишување студенти на втор циклус на студии (МАГИСТРАТУРА) на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во учебната 2015/2016 година од областа Безбедност и одбрана

К О Н Е Ч Н А Р А Н Г – Л И С Т А на кандидатите кои конкурирале на Конкурсот објавен на 23.12.2015 година за запишување студенти на втор циклус на студии (МАГИСТРАТУРА) на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во учебната 2015/2016 година од областа Безбедност и одбрана

ВОДИЧ НИЗ ПРВИОТ ЦИКЛУС НА СТУДИИ ВО ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА ЗА АКАДЕМСКАТА 2015/2016 ГОДИНА

ВОДИЧ НИЗ ПРВИОТ ЦИКЛУС НА СТУДИИ ВО ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА ЗА АКАДЕМСКАТА 2015/2016 ГОДИНА

ТЕМИ ЗА ДИПЛОМСКИ РАБОТИ ЗА АКАДЕМСКАТА 2015-16 ГОДИНА

ТЕМИ ЗА ДИПЛОМСКИ РАБОТИ ЗА АКАДЕМСКАТА 2015-16 ГОДИНА

Конкурс за запишување на слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација

Конкурс за запишување на слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација

ИЗВЕСТУВАЊЕ (Проверка во воздух) Линк: Резултати проверки во воздух

Прелиминарна листа на кандидати за селекција за конкурс на слушатели за стручно оспособување и усовршување на офицери за родот авијација кои поминаа селекција на земја

Прелиминарна листа на кандидати за селекција за конкурс на слушатели за стручно оспособување и усовршување на офицери за родот авијација кои поминаа селекција на земја

Решение за прием на кандидати за студенти на трет циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во студиската 2014/2015 година

Решение за прием на кандидати за студенти на трет циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во студиската 2014/2015 година

http://www.ma.edu.mk/wp-content/uploads/resenie-3-ciklus-001-1.jpg

Прелиминарна ранг листа од извршеното тестирање по англиски јазик за прием на кандидати за пилоти

Прелиминарна ранг листа англиски јазик за прием на кандидати за пилоти

Прелиминарна ранг листа за прием на кандидати за пилоти

Прелиминарна ранг листа за прием на кандидати за пилоти

Извeстување за продолжување на рокот за пријавување на заинтересираните кандидати за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“

Известување              Рокот за пријавување на заинтересираните кандидати за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, по конкурсот објавен на ден 02.03.2015 година во дневните печати Дневник и Коха се продолжува до 24.04.2015 година.                                                                                                             Со почит, Воена академија