Конечна ранг листа на кандидати пријавени на конкурсот за запишување на слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација кои поминале проверка-селекција во воздух

Конечна ранг листа на кандидати пријавени на конкурсот за запишување на слушатели  на стручно оспособување и усовршување за родот авијација кои поминале проверка-селекција во воздух

Конечна ранг листа
на кандидати пријавени на конкурсот за запишување на слушатели на
стручно оспособување и усовршување за родот авијација кои поминале
проверка-селекција во воздух