Воената академија го продолжува наставниот процес користејќи ја Microsoft teams платформата за далечинско учење

Со почеток од 19.03.2020 година (Четврток) Воената академија го продолжува наставниот процес користејќи ја Microsoft teams платформата за далечинско учење.

Online learning VA

Picture1 Picture2 Picture3 Picture4 Picture5 Picture6 Picture7