ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РАНГИРАЊЕ НА ТРИ НАЈДОБРИ ЕСЕИ НА ТЕМА „НАТО И ЈАС“

По извршената рецензија и оценка на пристигнатите есеи, комисија за оценка и рангирање на есеи од конкурсот за избор на најдобар есеј на тема „НАТО и Jас“ за најдобри ги рангира есеите од следниве кандидатки:

  • Валона Садику Абдулаху, IV година, СМУГС „Др. Панче Караѓозов“ -  Скопје

  • Петрина Станковска, III година, СОУ ,,Наум Наумовски Борче” – Крушево

  • Мима Војновска, II година, СОУ „Љупчо Сантов” – Кочани