Информација за кандидати кои конкурирале за студенти/питомци на Воената академија во учебната 2019/2020 година – прв уписен рок

Ве информираме дека на ден 13 и 14.08 2019 ќе се спроведе тестирање по Англиски јазик. Тестирањето ќе се спроведе во Касарна „Илинден“ Скопје во Центарот за странски јазици.

Со себе понесете шифра и документ за идентификација. Тестирањето ќе се реализира според следниот план:

Реден број

Шифра

Датум

Час

1

VA 1PUR1001

13.08.2019 г.

09:00

2

VA 1PUR1007

13.08.2019 г.

09:00

3

VA 1PUR1024

13.08.2019 г.

09:00

4

VA 1PUR1031

13.08.2019 г.

09:00

5

VA 1PUR1033

13.08.2019 г.

09:00

6

VA 1PUR1035

13.08.2019 г.

09:00

7

VA 1PUR1038

13.08.2019 г.

09:00

8

VA 1PUR1044

13.08.2019 г.

09:00

9

VA 1PUR1047

13.08.2019 г.

09:00

10

VA 1PUR1050

13.08.2019 г.

09:00

11

VA 1PUR1002

13.08.2019 г.

10:00

12

VA 1PUR1004

13.08.2019 г.

10:00

13

VA 1PUR1006

13.08.2019 г.

10:00

14

VA 1PUR1009

13.08.2019 г.

10:00

15

VA 1PUR1013

13.08.2019 г.

10:00

16

VA 1PUR1015

13.08.2019 г.

10:00

17

VA 1PUR1017

13.08.2019 г.

10:00

18

VA 1PUR1019

13.08.2019 г.

10:00

19

VA 1PUR1021

13.08.2019 г.

10:00

20

VA 1PUR1023

13.08.2019 г.

10:00

21

VA 1PUR1003

13.08.2019 г.

11:00

22

VA 1PUR1005

13.08.2019 г.

11:00

23

VA 1PUR1008

13.08.2019 г.

11:00

24

VA 1PUR1011

13.08.2019 г.

11:00

25

VA 1PUR1014

13.08.2019 г.

11:00

26

VA 1PUR1028

13.08.2019 г.

11:00

27

VA 1PUR1039

13.08.2019 г.

11:00

28

VA 1PUR1045

13.08.2019 г.

11:00

29

VA 1PUR1049

13.08.2019 г.

11:00

30

VA 1PUR1055

13.08.2019 г.

11:00

31

VA 1PUR1025

14.08.2019 г.

09:00

32

VA 1PUR1032

14.08.2019 г.

09:00

33

VA 1PUR1034

14.08.2019 г.

09:00

34

VA 1PUR1048

14.08.2019 г.

09:00

35

VA 1PUR1053

14.08.2019 г.

09:00

36

VA 1PUR1058

14.08.2019 г.

09:00

37

VA 1PUR1018

14.08.2019 г.

09:00

38

VA 1PUR1027

14.08.2019 г.

09:00

39

VA 1PUR1030

14.08.2019 г.

09:00

40

VA 1PUR1037

14.08.2019 г.

09:00

41

VA 1PUR1010

14.08.2019 г.

10:00

42

VA 1PUR1012

14.08.2019 г.

10:00

43

VA 1PUR1020

14.08.2019 г.

10:00

44

VA 1PUR1026

14.08.2019 г.

10:00

45

VA 1PUR1029

14.08.2019 г.

10:00

46

VA 1PUR1040

114.08.2019 г.

10:00

47

VA 1PUR1042

14.08.2019 г.

10:00

48

VA 1PUR1051

14.08.2019 г.

10:00

49

VA 1PUR1054

14.08.2019 г.

10:00

50

VA 1PUR1056

14.08.2019 г.

10:00

51

VA 1PUR1016

14.08.2019 г.

11:00

52

VA 1PUR1022

14.08.2019 г.

11:00

53

VA 1PUR1041

14.08.2019 г.

11:00

54

VA 1PUR1043

14.08.2019 г.

11:00

55

VA 1PUR1046

14.08.2019 г.

11:00

56

VA 1PUR1052

14.08.2019 г.

11:00

57

VA 1PUR1057

14.08.2019 г.

11:00

58

VA 1PUR1059

14.08.2019 г.

11:00

59

VA 1PUR1036

14.08.2019 г.

11:00

60

VA 1PUR1060

14.08.2019 г.

11:00

Конкурсна комисија