Линк – Пренос во живо од завршната вежба (13.07.2016 (Среда) од 10:00 часот)

Линк  - Пренос во живо од завршната вежба (13.07.2016 (Среда) од 10:00 часот)

ЛИНК: https://www.youtube.com/watch?v=vMd_1PD5VBQ