Одржан Мултипликативен настан 3

Како дел од проектот Превенција од катастрофи ИКТ (Информатичка и компјутерска технологија) (ПРЕДИКТ) активности, претставници од Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје на 25 мај присустувуваа на Мултипликативниот настан 3 кој беше во организација на партнерската институција ДУЦOР „Партенија Зографски“ Скопје. Координатор на проектот ПРЕДИКТ е Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје кој го реализираше во Конзорциум со: Генерална дирекција противпожарна безбедност и цивилна заштита – МВР, Бугарија, Asociacion IT Solutions For All, Шпанија, и ОУ Стив Наумов.

Целта на Мултипликативниот настан 3 беше:
1. Да се ​​презентираат резултатите од проектот ПРЕвенција на катастрофи ИКТ (Информатска и компјутерска технологија) доделен од Програмата Еразмус + на ЕУ.
2. Промоција на резултатите од IO1, IO2, IO3, IO4.
3. Да ги презентира проектните активности и резултати пред заинтересираните чинители;
4. Да се ​​разменуваат мислења и предлози како да се подобрат резултатите и понатамошната работа.