Реализиран првиот транснационален состанок од Еразмус+KA220 проектот „Future Classrooms’ Leadership“

Во период од 03-05. Април 2022 претставници од Воената академија земаа учество на првиот транснационален (почетен) состанок од Еразмус+ KA220 проектот „Future Classrooms’ Leadership“ кој се реализираше во Пултуск, Р. Полска.

Транснационалниот состанок го водеше координаторот на проектот проф. Моника Јоворска, а состанокот имаше за цел да ги запознае присутните со деталите, плановите и активностите на партнерите, координирање на различни аспекти на проектните активности, објаснување на финансиските правила и процедури. Дополнително се разменија мислења и искуства за поефикасно реализирање на задачите кои произлегуваат од проектот.

За време на состанокот учесниците имаа можност да се сретнат и да продискутираат со Градоначалникот на Пултуск кој даде безрезервна поддршка на проектот.

Проектот ќе се реализира во период од Март 2022 до Март 2024 година. Учесници во проектот се претставници од Р. Полска како координатор и партнери од Р. Бугарија, Р. Романија, Р. Турција и Р. Италија. Главната цел на проектот е да се пополни јазот во дигиталната компетентност на партнерите, со инкорпорирање на дигитални алатки, како и да се развијат вештини за комуникација и соработка со институциите на ЕУ.