Резултати од селекција на земја по Конкурс за прием на пилоти

New Doc 2018-08-07_1 New Doc 2018-08-07_2Напомена: Резултатите се објавени на огласна табла во ВА и веб сајтот на ВА, во 14.00 часот на ден 07.08.2018 година.