Резултати од тестирањето по Англиски јазик на ден 03.06.2019 година во Центарот за странски јазици во касарна Илинден за кандидатите пријавени по конкурсот за стручно оспособување и усовршување за родот авијација за потребите на МО и Армијата

Ред. бр.

Чин

Име и Презиме

ВП

поени

Забелешка

1.

Александар Китановски

94

2.

Радмила Николовска

89

3.

пор.

Дејан Василовски

2990/14

91

4.

Душко Јовановски

97

5.

Мартин Костевски

82

6.

пор.

Мики Гигов

1969/43

96

7.

Александар Талевски

42

не положил

8.

Дејан Лазаревски

91

9.

Андреј Тодоровски

89

Напомена: Конечните резултати за англиски јазик се објавени на ден 03.06.2019 година во 15.00 часот.