Воената академија го продолжува наставниот процес користејќи ја Microsoft teams платформата за далечинско учење

 Воената академија го продолжува наставниот процес користејќи ја Microsoft teams платформата за далечинско учење

Со почеток од 19.03.2020 година (Четврток) Воената академија го продолжува наставниот процес користејќи ја Microsoft teams платформата за далечинско учење.

Свечена промоција во офицерски чинови за 29 (дваесет и девет) слушатели од Курсот за стручно усовршување и оспособување на офицери од логистички специјалности и служби март 11, 2020

Свечена промоција во офицерски чинови за 29 (дваесет и девет) слушатели од Курсот за стручно усовршување и оспособување на офицери од логистички специјалности и служби

Информирање за претстојниот национален натпревар за сајбер-безбедност (CyberMK 2020) март 11, 2020

Информирање за претстојниот национален натпревар за сајбер-безбедност (CyberMK 2020)

Реализација на “Основен курс за апликација ГИС во наставата на ВА“ март 5, 2020

Реализација на “Основен курс за апликација ГИС во наставата на ВА“

март 4, 2020

Резултати од извршена селекција во воздух (Аir Screening) 04.03.2020

Промоција на универзитетскиот учебник со наслов: УПРАВНО (АДМИНИСТРАТИВНО) ПРАВО февруари 7, 2020

Промоција на универзитетскиот учебник со наслов: УПРАВНО (АДМИНИСТРАТИВНО) ПРАВО

Military academy hosted and established cooperation with the International Hellenic UniversityРеализирана возвратна посетата и воспоставена соработка со Меѓународниот Грчки Универзитет јануари 31, 2020

Реализирана возвратна посетата и воспоставена соработка со Меѓународниот Грчки Универзитет

Свечено отворање на два напредни НАТО курсеви од доменот на сајбер безбедноста јануари 29, 2020

Свечено отворање на два напредни НАТО курсеви од доменот на сајбер безбедноста

Резултати од селекција на земја по конкурсот за стручно оспособување и усовршување за родот авијација јануари 24, 2020

Резултати од селекција на земја по конкурсот за стручно оспособување и усовршување за родот авијација

Kick-of meeting of the “PREvention of DIsasters ICT (Informatic and Computer Technology) PREDICT” projectВоената академија отпочна со реализацијата на проектот„PREvention of DIsasters ICT (Informatic and Computer Technology) PREDICT“ преку програмата Еразмус+ јануари 24, 2020

Воената академија отпочна со реализацијата на проектот„PREvention of DIsasters ICT (Informatic and Computer Technology) PREDICT“ преку програмата Еразмус+