Питомците од родот АБХО учествуваа на обука одржана во Вишков , Р. Чешка

Питомците од родот АБХО учествуваа на обука одржана во Вишков , Р. Чешка

Питомците од родот АБХО заедно со дел од четата – АБХО учествуваа на обука одржана во Вишков , Р. Чешка, во период од 16.05 до 20.05.2022год. Темата беше “Работа со вистински агенси” каде што практично извежбуваа и научија како се работи со вистински хемиски агенси.

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВТОРИОТ МОДУЛ ОД ПРОЕКТОТ ЗА РАЗВОЈ НА НАСТАВЕН И ОБУЧУВАЧКИ КАДАР ВО БиХ мај 23, 2022

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВТОРИОТ МОДУЛ ОД ПРОЕКТОТ ЗА РАЗВОЈ НА НАСТАВЕН И ОБУЧУВАЧКИ КАДАР ВО БиХ

The third Transnational Project Meeting of the Predict Project was held in Malaga on May 10, 2022.Третиот транснационален проектен состанок од проектот ПРЕДИКТ се одржа на 10 мај 2022 година, во Малага, Шпанија. мај 17, 2022

Третиот транснационален проектен состанок од проектот ПРЕДИКТ се одржа на 10 мај 2022 година, во Малага, Шпанија.

Successfully accomplished LTTA project activity by representatives from the Military Academy on the topic "Short-term staff training"Учество на претставници од Воената академија на Еразмус+ LLTA активност на тема „Краткорочна обука на персоналот“ април 17, 2022

Учество на претставници од Воената академија на Еразмус+ LLTA активност на тема „Краткорочна обука на персоналот“

Innovation Challenge of the Military Academy “General Mihailo Apostolski”, Skopje and the NATO ACT Innovation Hub, Norfolk Virginia Предизвик за иновации на Воената Академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје, и Иновацискиот центар на Здружената Командата за Трансформации на НАТО од Норфолк, Вирџинија. април 14, 2022

Предизвик за иновации на Воената Академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје, и Иновацискиот центар на Здружената Командата за Трансформации на НАТО од Норфолк, Вирџинија.

Проектна активност-Обука на обучувачи во рамки на ERASMUS+ проектот PREDICT април 11, 2022

Проектна активност-Обука на обучувачи во рамки на ERASMUS+ проектот PREDICT

Successfully accomplished kick-off meeting of the Erasmus + project „Future Classrooms’ Leadership“Реализиран првиот транснационален состанок од Еразмус+KA220 проектот „Future Classrooms’ Leadership“ април 6, 2022

Реализиран првиот транснационален состанок од Еразмус+KA220 проектот „Future Classrooms’ Leadership“

Military Academy, part of the Viking 22 exerciseВоената академија, дел од тимот за оценување на вежбата Викинг 22 април 6, 2022

Воената академија, дел од тимот за оценување на вежбата Викинг 22

Реализирано учество на вежба:  ,,Транспорт на радиоактивни материи" во институцијата Биотек април 5, 2022

Реализирано учество на вежба: ,,Транспорт на радиоактивни материи” во институцијата Биотек

Integrated final exercise: "Methods and procedures for reconnaissance, identification and decontamination of NBC agents"Интегрирана завршна вежба: „Методи и постапки на извидување, идентификација и деконтаминација на РХБ агенси“ март 30, 2022

Интегрирана завршна вежба: „Методи и постапки на извидување, идентификација и деконтаминација на РХБ агенси“