Ко-организација на работилница во рамките повеќегодишниот проект „Градење на сајбер еластично општество во Југоисточна Европа“

 Co-organization of the workshop as a part of the multi-year project "Building cyber resilient society in Southeast Europe"Ко-организација на работилница во рамките повеќегодишниот проект „Градење на сајбер еластично општество во Југоисточна Европа“

Во периодот 26.-28.04.2016 година, претставници од Воената академија присуствуваа во RACVIAC Центарот за безбедносна соработка, каде заедно со претставници од Центарот организираа регионална работилница, како продолжение на повеќегодишниот проект „Градење на сајбер еластично општество во Југоисточна Европа“. Овој проект е во ко-организација на Воената академија и RACVIAC, а е спонзориран од страна на Германската влада. […]

Cadets from infantry and armored branch (thirth year), from the Military Academy "General Mihailo Apostolski" visited the company October, 11th -EUROKOMPOZIT and city of KrusevoПитомците од родот пешадија и родот (ОМЕ) оклопно механизирани единици  од трета година на Воената академија “Генерал Михаило Апостолски” ја посетија компанијата за балистички производи 11 Октомври-ЕУРОКОМПОЗИТ и градот Крушево мај 16, 2016

Питомците од родот пешадија и родот (ОМЕ) оклопно механизирани единици од трета година на Воената академија “Генерал Михаило Апостолски” ја посетија компанијата за балистички производи 11 Октомври-ЕУРОКОМПОЗИТ и градот Крушево

Известување за продолжување на рокот за пријавување на заинтересираните кандидати за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје април 28, 2016

Известување за продолжување на рокот за пријавување на заинтересираните кандидати за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје

Military Academy “General Mihailo Apostolski” co-organizer of a NATO Advanced Research Workshop in the field of Cyber DefenceВоената академија „Генерал Михаило Апостолски“ ко-организатор на НАТО напредна истражувачка работилница од областа на сајбер одбраната април 24, 2016

Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ ко-организатор на НАТО напредна истражувачка работилница од областа на сајбер одбраната

The 4th SIARS (Smart I (eye) Advisory Rescue System) project workshop was successfully organized in the period 03-06. April 2016Во период од 03-06 Април 2016 година се одржа 4-тaта по ред работилница поврзана со SIARS (Smart I (eye) Advisory Rescue System) проектот март 31, 2016

Во период од 03-06 Април 2016 година се одржа 4-тaта по ред работилница поврзана со SIARS (Smart I (eye) Advisory Rescue System) проектот

Р Е Ш Е Н И Е за прием на кандидати за студенти за запишување на втор циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во учебната 2015/2016 година од областа Безбедност и одбрана март 29, 2016

КОНЕЧНА РАНГ – ЛИСТА на примени кандидати кои конкурирале на Конкурсот објавен на 23.12.2015 година за запишување студенти на втор циклус на студии (МАГИСТРАТУРА) на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во учебната 2015/2016 година од областа Управување со кризи заштита и спасување (втор уписен рок)

март 22, 2016

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА на кандидати пријавени на конкурсот за запишување на слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација кои поминале проверка-селекција во воздух

Р Е Ш Е Н И Е за прием на кандидати за студенти за запишување на втор циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во учебната 2015/2016 година од областа Безбедност и одбрана март 12, 2016

КОНЕЧНА РАНГ – ЛИСТА на кандидатите кои конкурирале на Конкурсот објавен на 23.12.2015 година за запишување студенти на втор циклус на студии (Специјализација за командни и штабни должности) на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во учебната 2015/2016 година

Р Е Ш Е Н И Е за прием на кандидати за студенти за запишување на втор циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во учебната 2015/2016 година од областа Безбедност и одбрана март 10, 2016

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ – ЛИСТА на кандидатите кои конкурирале на Конкурсот објавен на 23.12.2015 година за запишување студенти на втор циклус на студии (Специјализација за командни и штабни должности) на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во учебната 2015/2016 година

Р Е Ш Е Н И Е за прием на кандидати за студенти за запишување на втор циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во учебната 2015/2016 година од областа Безбедност и одбрана март 8, 2016

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ – ЛИСТА на кандидатите кои конкурирале на Конкурсот објавен на 23.12.2015 година за запишување студенти на втор циклус на студии (МАГИСТРАТУРА) на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во учебната 2015/2016 година