Листа на кандидати кои ја поминале физичка проверката и ВЛК по конкурсот за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија, објавен 15.01.2016 година

Лого ВА

Листа на кандидати кои го поминале физичка проверка  р.бр.   кандидат/ питомец Презиме и име Оценка од ВЛК Поени од ФП питомец Василев Никола способен 8.7 питомец Ангелов Бојан способен 9.2 питомец Тошевски Михаило способен 9.2 питомец Садику Миѓен способен 8.7 питомец Стоиманов Јане способен 8.8 Конкурсна комисија:              -  д-р Југослав Ачкоски, доцент, потполковник,претседател, […]

The cadets from the 16th class started with their graduationОдбранета првата дипломска работа од 16-та класа на питомци јули 24, 2016

Одбранета првата дипломска работа од 16-та класа на питомци

Лого ВА јули 21, 2016

ИЗВЕСТУВАЊЕ до сите кандидати за Упис на Воена академија во учебната 2016/2017 за докомплетирање на потребните документи

Лого ВА јули 20, 2016

СПИСОК НА КАНДИДАТИ ЗА УПИС НА ВА кои треба да се јават на ФИЗИЧКИ ПРОВЕРКИ на ден 21.07.2016 (ЧЕТВРТОК) и 22.07.2016 (ПЕТОК) на Воен стадион во Градски парк (до арената Филип Втори)-Скопје најдоцна до 08:45

Лого ВА јули 20, 2016

Листа на кандидати кои ја поминале проверката-селекција на земја конкурсот за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија, објавен 15.01.2016 година

Лого ВА јули 14, 2016

СПИСОК НА КАНДИДАТИ ЗА УПИС НА ВА кои треба да се јават на ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД во ВОЕНО-МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР-СКОПЈЕ (18,19,20.07.2016)

Успешна реализација на Летниот Кампус 2016 јули 13, 2016

Успешна реализација на Летниот Кампус 2016

Обука за односи со јавноста во рамките на "Летниот кампус 2016" јули 13, 2016

Обука за односи со јавноста во рамките на “Летниот кампус 2016″

Лого ВА јули 13, 2016

СПИСОК НА КАНДИДАТИ ЗА УПИС НА ВА КОИ ТРЕБА ДА СЕ ЈАВАТ НА ТЕСТИРАЊЕ МАТЕМАТИКА на ден 15.07.2016 (ПЕТОК) на Воена академија најдоцна до 09:00

Лого ВА јули 13, 2016

КОНКУРС за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија