КОНКУРС за запишување на лица за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија, на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје ноември 30, 2016

КОНКУРС за запишување на лица за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија, на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје

КОНЕЧНА ЛИСТА на добиени резултати на кандидатите за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија, на Воената академија – Скопје, според Конкурсот објавен на ден 02.09.2016 година ноември 23, 2016

КОНЕЧНА ЛИСТА на добиени резултати на кандидатите за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија, на Воената академија – Скопје, според Конкурсот објавен на ден 02.09.2016 година

ИЗВЕСТУВАЊЕ во врска со поднесените приговори по Конкурсот за запишување на кандидати за стручно оспособување и усовршување на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и АРМ објавен на 02.09.2016 година ноември 23, 2016

ИЗВЕСТУВАЊЕ во врска со поднесените приговори по Конкурсот за запишување на кандидати за стручно оспособување и усовршување на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и АРМ објавен на 02.09.2016 година

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА на добиени резултати на кандидатите за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија, на Воената академија – Скопје, според Конкурсот објавен на ден 02.09.2016 година ноември 22, 2016

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА на добиени резултати на кандидатите за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија, на Воената академија – Скопје, според Конкурсот објавен на ден 02.09.2016 година

Студенти од Воена Академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје, во посета на Центарот за управување со кризи ноември 19, 2016

Студенти од Воена Академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје, во посета на Центарот за управување со кризи

Висока воена делегација од НР Кина во посета  на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ ноември 18, 2016

Висока воена делегација од НР Кина во посета на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“

Генерал Гарашиќ одржа предавање на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ на тема „Жените, мирот и безбедноста“ ноември 18, 2016

Генерал Гарашиќ одржа предавање на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ на тема „Жените, мирот и безбедноста“

Military Academy "General Mihailo Apostolski" have signed Memorandum of Understanding with University "George Mason" in Fairfax, Virginia (USA)Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ потпиша Меморандум за разбирање со Универзитетот „Џорџ Мејсон“ во Ферфекс, Вирџинија (САД) ноември 16, 2016

Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ потпиша Меморандум за разбирање со Универзитетот „Џорџ Мејсон“ во Ферфекс, Вирџинија (САД)

Динамички план за спроведување на дополнителниот конкурс за запишување на лица за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија, на Воена академија ,,Генерал Михаило Апостолски,, - Скопје ноември 3, 2016

Динамички план за спроведување на дополнителниот конкурс за запишување на лица за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија, на Воена академија ,,Генерал Михаило Апостолски,, – Скопје