Официјална посета на делагација од Министерството за одбрана на Босна и Херцеговина

Официјална посета на делагација од Министерството за одбрана на Босна и Херцеговина

На ден 20 февруари 2018 година, делагација од Министерството за одбрана на Босна и Херцеговина на чело со Г-дин Сеад Муратовиќ кој е помошник министер за управување со персонал,  ја посети Воената Академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје. На почетокот од посетата, Г-дин Муратовиќ оствари средба со питомците од Босна и Херцеговина кои во моментов се […]

Successful realization of the workshop "Adult education and methodologies for teaching" held by representatives of the NATO Defence Education Enhancement Programme-  NATO DEEPОдржана работилница на тема „Образование на возрасни и методологии на предавање“ од страна на претставници на програма на НАТО за унапредување на образованието во одбраната - NATO DEEP февруари 18, 2018

Одржана работилница на тема „Образование на возрасни и методологии на предавање“ од страна на претставници на програма на НАТО за унапредување на образованието во одбраната – NATO DEEP

КОНКУРС за запишување студенти на втор циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје во студиската 2017/2018 година февруари 15, 2018

КОНКУРС за запишување студенти на втор циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во студиската 2017/2018 година

Известување по конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија февруари 9, 2018

Известување по конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија

Воената академија со свој придонес на активноста „Проценка на капацитетите за информатичка безбедност во Македонија “ февруари 7, 2018

Воената академија со свој придонес на активноста „Проценка на капацитетите за информатичка безбедност во Македонија “

Military Academy continues its support to the activities organized by the RACVIAC Center for Security CooperationВоената академија продолжува со својата поддршка на активностите организирани од страна на RACVIAC Центарот за безбедносна соработка јануари 28, 2018

Воената академија продолжува со својата поддршка на активностите организирани од страна на RACVIAC Центарот за безбедносна соработка

Visit to the Faculty of Electrical Engineering and Computing at the University of Zagreb, R. CroatiaПосета на Факултетот за електротехника и информатика при Универзитетот во Загреб, Р. Хрватска јануари 28, 2018

Посета на Факултетот за електротехника и информатика при Универзитетот во Загреб, Р. Хрватска

Successful realization of the course "Basic use of MS Access 2010 database"Успешна реализација на курсот „Основи во база на податоци MS Access 2010 – основно ниво“ јануари 25, 2018

Успешна реализација на курсот „Основи во база на податоци MS Access 2010 – основно ниво“

 Working visit at the Naval Academy “Nikola Vaptsarov” supported by the NATO DEEP Работна посета на Воено-поморското училиште „Никола Јонков Вапцаров“ во рамките на проектот спонзориран од НАТО DEEP јануари 10, 2018

Работна посета на Воено-поморското училиште „Никола Јонков Вапцаров“ во рамките на проектот спонзориран од НАТО DEEP

Another successful cooperation with NATO DEEP in the area of Advanced distance learningПродолжува соработката со програмата на НАТО за унапредување на образованието во одбраната во делот за напредно далечинско учење декември 15, 2017

Продолжува соработката со програмата на НАТО за унапредување на образованието во одбраната во делот за напредно далечинско учење