Информација за психолошко тестирање и систематски преглед за кандидатите кои конкурирале за студенти-питомци на Воената академија во учебната 2022-2023 година-прв уписен рок

Информација за психолошко тестирање и систематски преглед за кандидатите кои конкурирале за студенти-питомци на Воената академија во учебната 2022-2023 година-прв уписен рок

Ве информираме дека во деновите 15, 16 и 17.08.2022 година, со почетокот од 08:00 часот, ќе се спроведе психолошко тестирање и систематски прегледи во Воено медицинскиот центар-Скопје. Со себе понесете документ за утврдување на идентитетот (лична карта или пасош), здравствена легитимација и заштитна маска. Кандидатките со себе треба да имаат и потврда од гинеколог. Тестирањето […]

Информација за тестирање по англиски јазик за кандидатите кои конкурирале за студенти/питомци на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје во учебната 2022/23 година-прв уписен рок август 4, 2022

Информација за тестирање по англиски јазик за кандидатите кои конкурирале за студенти/питомци на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје во учебната 2022/23 година-прв уписен рок

јули 29, 2022

Информација за тестирање по математика за кандидатите кои конкурирале за студенти/питомци на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје во учебната 2022/23 година-прв уписен рок

Поефективна соработка на Воената академија со општина Аеродром преку потпишан Меморандум за разбирање јули 26, 2022

Поефективна соработка на Воената академија со општина Аеродром преку потпишан Меморандум за разбирање

Конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија и студенти за потребите за управување со кризи на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во учебната 2022/2023 година јули 19, 2022

Конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија и студенти за потребите за управување со кризи на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во учебната 2022/2023 година

 The Military Academy – Organizer of a Two-day Cyber Security Drill (Tabletop Exercise – TTX), in Podgorica, MontenegroВоената академија организатор на дводневна вежба CYBER SECURITY DRILL (Tabletop Exercise – TTX), која се реализираше во Подгорица, Црна Гора јули 12, 2022

Воената академија организатор на дводневна вежба CYBER SECURITY DRILL (Tabletop Exercise – TTX), која се реализираше во Подгорица, Црна Гора

The Military Academy – Organizer of a Two-day Cyber Security Drill (Tabletop Exercise – TTX)  Воената академија организатор на дводневна вежба CYBER SECURITY DRILL (Tabletop Exercise – TTX) јули 7, 2022

Воената академија организатор на дводневна вежба CYBER SECURITY DRILL (Tabletop Exercise – TTX)

The Military Academy – Co-organizer of the NATO Innovation Challenge Воената академија ко-организатор на Инoвaцискиот предизвик на НАТО јуни 29, 2022

Воената академија ко-организатор на Инoвaцискиот предизвик на НАТО

Successful Realization of the First Workshop of the Erasmus+ KA220 “Future Classrooms’ Leadership” ProjectУспешна реализација на првата работилница во склоп на проектот „Future Classrooms’ Leadership“ во согласност со Еразмус+KA220 јуни 25, 2022

Успешна реализација на првата работилница во склоп на проектот „Future Classrooms’ Leadership“ во согласност со Еразмус+KA220

Отварање на летен кампус 2022 јуни 21, 2022

Отварање на летен кампус 2022