КОНКУРС за запишување на лица за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија, на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје

КОНКУРС за запишување на лица за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија, на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје

КОНКУРС за запишување на лица за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија, на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје

Известување за трет уписен рок за запишување студенти за насоката кризен менаџмент, заштита и спасување на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ − Скопје во учебната 2016/2017 година август 31, 2016

Известување за трет уписен рок за запишување студенти за насоката кризен менаџмент, заштита и спасување на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ − Скопје во учебната 2016/2017 година

РЕШЕНИЈА ЗА ПРИЕМ НА ШКОЛУВАЊЕ НА ПИТОМЕЦ И СТУДЕНТИ НА ВОЕНА АКАДЕМИЈА август 31, 2016

РЕШЕНИЈА ЗА ПРИЕМ НА ШКОЛУВАЊЕ НА ПИТОМЕЦ И СТУДЕНТИ НА ВОЕНА АКАДЕМИЈА

Конечна ранг листa на кандидати за прием на школување на студенти на Воена академија според Конкурс објавен на ден 10.06.2016 (втор уписен рок) август 27, 2016

Конечна ранг листa на кандидати за прием на школување на студенти на Воена академија според Конкурс објавен на ден 10.06.2016 (втор уписен рок)

Прелиминарнa ранг листa на кандидати за прием на школување на студенти на Воена академија според Конкурс објавен на ден 10.06.2016 (втор уписен рок) август 25, 2016

Прелиминарнa ранг листa на кандидати за прием на школување на студенти на Воена академија според Конкурс објавен на ден 10.06.2016 (втор уписен рок)

РЕШЕНИЈА ЗА ПРИЕМ НА ШКОЛУВАЊЕ НА ПИТОМЦИ/СТУДЕНТИ НА ВОЕНА АКАДЕМИЈА СПОРЕД КОНКУРС ОБЈАВЕН НА ДЕН 10.06.2016 август 12, 2016

РЕШЕНИЈА ЗА ПРИЕМ НА ШКОЛУВАЊЕ НА ПИТОМЦИ/СТУДЕНТИ НА ВОЕНА АКАДЕМИЈА СПОРЕД КОНКУРС ОБЈАВЕН НА ДЕН 10.06.2016

Известување за втор уписен рок за запишување студенти за насоката кризен менаџмент, заштита и спасување на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ − Скопје во учебната 2016/2017 година август 11, 2016

Известување за втор уписен рок за запишување студенти за насоката кризен менаџмент, заштита и спасување на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ − Скопје во учебната 2016/2017 година

КОНЕЧНИ РАНГ ЛИСТИ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМ НА ШКОЛУВАЊЕ НА ПИТОМЦИ/СТУДЕНТИ НА ВОЕНА АКАДЕМИЈА СПОРЕД КОНКУРС ОБЈАВЕН НА ДЕН 10.06.2016 август 11, 2016

КОНЕЧНИ РАНГ ЛИСТИ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМ НА ШКОЛУВАЊЕ НА ПИТОМЦИ/СТУДЕНТИ НА ВОЕНА АКАДЕМИЈА СПОРЕД КОНКУРС ОБЈАВЕН НА ДЕН 10.06.2016

Прелиминарни ранг листи на кандидати за прием на школување на питомци/студенти на Воена академија според Конкурс објавен на ден 10.06.2016 август 10, 2016

Прелиминарни ранг листи на кандидати за прием на школување на питомци/студенти на Воена академија според Конкурс објавен на ден 10.06.2016

 Листа на кандидати со освоени поени од  проверката-познавање на англиски јазик по конкурсот за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија, објавен 15.01.2016 година јули 27, 2016

Листа на кандидати со освоени поени од проверката-познавање на англиски јазик по конкурсот за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија, објавен 15.01.2016 година