Одржана работилница на тема „Методологија за употребата на напредното далечинско учење“ реализирана од претставници на НАТО ДЕЕП тимот

Successful realization of the workshop ”Methodology of Advanced distance learning use in education” held by representatives from NATO DEEPОдржана работилница на тема „Методологија за употребата на напредното далечинско учење“ реализирана од претставници на НАТО ДЕЕП тимот

Во период 11.06 – 13.06.2018 година беше одржана тродневна работилница за Методологија на употребата на напредното далечинско учење во секојдневниот процес на едукација на Воената академија. Rаботилницата ја водеа тројца претставници од НАТО ДЕЕП кои се сертифицирани обучувачи за делот на е-учење, а воедно се дел од „Cuiavian“ универзитетот од Полска. За време на работилницата, […]

Резултати од извршеното тестирање по англиски јазик за прием на кандидати за пилоти јуни 12, 2018

Резултати од извршеното тестирање по англиски јазик за прием на кандидати за пилоти

Воена академија ко-организатор на семинар „Безбедносните процеси, функции и предизвици и заштита на критичната инфраструктура“ мај 29, 2018

Воена академија ко-организатор на семинар „Безбедносните процеси, функции и предизвици и заштита на критичната инфраструктура“

Решение за прием на студенти на втор циклус на студии за програмата „Сајбер безбедност и дигитална форензика“ на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски ” - Скопје во учебната 2017/18 година мај 23, 2018

Решение за прием на студенти на втор циклус на студии за програмата „Сајбер безбедност и дигитална форензика“ на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски ” – Скопје во учебната 2017/18 година

Another successful cooperation with NATO Center of excellence - Defence against terrorismПродолжува соработката со НАТО Центарот за одбрана од тероризам мај 21, 2018

Продолжува соработката со НАТО Центарот за одбрана од тероризам

Bоената академија со значителен придонес на Првата меѓународна научна конференција на тема „Обезбеднување на ВИП личности и обjeкти“ мај 9, 2018

Bоената академија со значителен придонес на Првата меѓународна научна конференција на тема „Обезбеднување на ВИП личности и обjeкти“

Ранг листа на примени кандидати за втор циклус на студии на Воената академија по конкурс објавен на 15.02.2018 година			мај 9, 2018

Ранг листа на примени кандидати за втор циклус на студии на Воената академија по конкурс објавен на 15.02.2018 година

Прелиминарна ранг листа на кандидати пријавени на конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација мај 7, 2018

Прелиминарна ранг листа на кандидати пријавени на конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација

Успешно реализиран Курс за командири на чети на родови и логистички специјалности во период од  02.04-30.04.2018 година мај 4, 2018

Успешно реализиран Курс за командири на чети на родови и логистички специјалности во период од 02.04-30.04.2018 година

Successful realization of the workshop " Аssessment and evaluation " held by representatives of the NATO Defence Education Enhancement Programme -  NATO DEEPОдржана работилница на тема „Проценка и евалуација на наставата и наставниот процес“ од страна на претставници на програма на НАТО за унапредување на образованието во одбраната - NATO DEEP април 22, 2018

Одржана работилница на тема „Проценка и евалуација на наставата и наставниот процес“ од страна на претставници на програма на НАТО за унапредување на образованието во одбраната – NATO DEEP