Учество на третиот по ред натпревар, ALL-EUROPEAN INTERNATIONAL HUMANITARIAN AND REFUGEE LAW MOOT COURT COMPETITION, во организација на Правен факултет при Универзитет Љубљана

Учество на третиот по ред натпревар, ALL-EUROPEAN INTERNATIONAL HUMANITARIAN AND REFUGEE LAW MOOT COURT COMPETITION, во организација на Правен факултет при Универзитет Љубљана

Питомците од Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во деновите од 20 до 24 Ноември 2018 година, учествува на трети по ред натпревар, ALL-EUROPEAN INTERNATIONAL HUMANITARIAN AND REFUGEE LAW MOOT COURT COMPETITION, во организација на Правен факултет, Универзитет Љублана, од Словенија. Натпреварот беше предводен од prof. d-r Vasilka Sancin како и од врвни експерти со […]

Реализан состанок со наслов „Годишен преглед на активностите од НАТО DEEP програмата во Р.Македонија“ декември 3, 2018

Реализан состанок со наслов „Годишен преглед на активностите од НАТО DEEP програмата во Р.Македонија“

Реализирана работилница со наслов „Обука за обучувачи за методологија за подобрување на наставниот процес“ декември 3, 2018

Реализирана работилница со наслов „Обука за обучувачи за методологија за подобрување на наставниот процес“

Известување за продолжување на рокот за пријавување на конкурсот за родот авијација ноември 29, 2018

Известување за продолжување на рокот за пријавување на конкурсот за родот авијација

Invited lecture by prof. José Carrasco (Spain), on the topic "Peace and the Euro" Предавање од проф. д-р Хозе Караско (Шпанија) на тема „Поврзаноста на стабилноста на валутата со светскиот мир“ ноември 21, 2018

Предавање од проф. д-р Хозе Караско (Шпанија) на тема „Поврзаноста на стабилноста на валутата со светскиот мир“

Известување за продолжување на рокот за пријавување на конкурсот за родот авијација ноември 4, 2018

Известување за продолжување на рокот за пријавување на конкурсот за родот авијација

Military Academy part of the ERASMUS + family.Воената академија стана член на ERASMUS+ семејството октомври 27, 2018

Воената академија стана член на ERASMUS+ семејството

Прв академски час за идните офицери од Воената академија октомври 9, 2018

Прв академски час за идните офицери од Воената академија

Решение за прием на кандидати по Конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија во учебната 2018/19 година (втор уписен рок) октомври 3, 2018

Решение за прием на кандидати по Конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија во учебната 2018/19 година (втор уписен рок)

Конечна ранг листа на кандидати за прием на школување на питомци и студенти на Воена академија според Конкурс објавен на ден 25.07.2018 (втор уписен рок) септември 25, 2018

Конечна ранг листа на кандидати за прием на школување на питомци и студенти на Воена академија според Конкурс објавен на ден 25.07.2018 (втор уписен рок)