Амбасадорот на Соединети Американски Држави Н.Е. Џес Бејли ја посети Воената академија и имаше свое излагање

The Ambassador of the United States of America, HE Jess Bailey visited the Military Academy and had a short lectureАмбасадорот на Соединети Американски Држави Н.Е. Џес Бејли ја посети Воената академија и имаше свое излагање

Воената академија со своето работење изминатите години сè повеќе го привлекува вниманието на јавноста и од тој аспект сè почести се посетите и предавањата од страна на еминентни професори и дипломати кои преку свои излагања ги споделуваат своите искуства и ставови за одредени теми со што го збогатуваат образовниот процес во академијата. На ден 20. […]

Military academy contributed to the two-day workshop "National Framework and Strategy for Cyber Security and the Functioning of National CERT / CSIRT"Воената академија со свој придонес на дводневна работилница “Национална рамка и стратегија за сајбер безбедност и функционирање на национален CERT/CSIRT” април 10, 2018

Воената академија со свој придонес на дводневна работилница “Национална рамка и стратегија за сајбер безбедност и функционирање на национален CERT/CSIRT”

Successful realization of the workshop "Curriculum development" held by representatives of the NATO Defence Education Enhancement Programme-  NATO DEEPОдржана работилница на тема „Развој на наставни програми“ од страна на претставници на програма на НАТО за унапредување на образованието во одбраната - NATO DEEP март 23, 2018

Одржана работилница на тема „Развој на наставни програми“ од страна на претставници на програма на НАТО за унапредување на образованието во одбраната – NATO DEEP

Another successful cooperation with NATO DEEP in the area of Advanced distance learningПродолжува соработката со НАТО ДЕЕП во делот за Е-учење март 23, 2018

Продолжува соработката со НАТО ДЕЕП во делот за Е-учење

Successful realization of  invited lecture at an international cyber security conferenceРеализирано покането предавање на меѓународна конференција за сајбер безбедност март 22, 2018

Реализирано покането предавање на меѓународна конференција за сајбер безбедност

Известување за продолжување на рокот за пријавување на конкурсот за родот авијација март 21, 2018

Известување за продолжување на рокот за пријавување на конкурсот за родот авијација

Известување по конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија март 6, 2018

Известување по конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија

Military Academy co-organizer of the international cyber research exercise – CYREX 2018Воената академија ко-организатор на меѓународната сајбер вежба – CYREX 2018 февруари 23, 2018

Воената академија ко-организатор на меѓународната сајбер вежба – CYREX 2018

Официјална посета на делагација од Министерството за одбрана на Босна и Херцеговина февруари 21, 2018

Официјална посета на делагација од Министерството за одбрана на Босна и Херцеговина

Successful realization of the workshop "Adult education and methodologies for teaching" held by representatives of the NATO Defence Education Enhancement Programme-  NATO DEEPОдржана работилница на тема „Образование на возрасни и методологии на предавање“ од страна на претставници на програма на НАТО за унапредување на образованието во одбраната - NATO DEEP февруари 18, 2018

Одржана работилница на тема „Образование на возрасни и методологии на предавање“ од страна на претставници на програма на НАТО за унапредување на образованието во одбраната – NATO DEEP