Uncategorized

Successfully accomplished two-day capacity building training– part of the NATO PDD Project “Building Online Resilient Communities to Disinformation Propaganda with a Focus on Gender Mainstreaming and Hybrid Threats via Cyberspace”Successfully accomplished two-day capacity building training– part of the NATO PDD Project “Building Online Resilient Communities to Disinformation Propaganda with a Focus on Gender Mainstreaming and Hybrid Threats via Cyberspace”

Successfully accomplished two-day capacity building training– part of the NATO PDD Project “Building Online Resilient Communities to Disinformation Propaganda with a Focus on Gender Mainstreaming and Hybrid Threats via Cyberspace”

A two-day capacity-Building training was accomplished in hotel Sirius – Strumica. During the training representatives from local media, academia, local business sector and CSOS increased online literacy against disinformation, propaganda and gender mainstream but also against other forms of hybrid-based threats via cyberspace. The trainees had the opportunity to learn: from NATO, and renowned International […]

Building Online Resilient Communities to Disinformation Propaganda with a Focus on Gender Mainstreaming and Hybrid Threats via CyberspaceГрадење на онлајн еластични заедници за справување со дезинформации со фокус на родови перспективи и хибридни закани во сајбер просторот

Градење на онлајн еластични заедници за справување со дезинформации со фокус на родови перспективи и хибридни закани во сајбер просторот

Одличен старт на единствениот проект во регионот на Југоисточна Европа кој се однесува на градење на онлајн еластични заедници за справување со дезинформации со фокус на родови перспективи и хибридни закани во сајбер просторот, проект поддржан од NATO дивизијата за јавна дипломатија. Овој проект обединува локални авторитети, академија, невладини организации и медиуми. Огромна е честа […]

Статут

Статут на Воената академија 2011 година

Погледнете го распоредот за часови за 2, 4, 6, 8 семестар за 2018 - 2019 година

Погледнете го распоредот за часови за 2, 4, 6, 8 семестар за 2018 – 2019 година

Распоред на часови за 2, 4, 6 и 8 семестар 2018-2019

Известување за продолжување на рокот за пријавување на конкурсот за родот авијација

Известување за продолжување на рокот за пријавување на конкурсот за родот авијација

Рокот за пријавување на заинтересираните кандидати за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија, по конкурсот објавен на ден 03.09.2018 година во дневните печати Вечер и Коха […]