Сајбер безбедносни предизвици за владиниот сектор

Cyber Security Challenges for Government sectorСајбер безбедносни предизвици за владиниот сектор

По повод 5 годишнината на Европскиот месец за сајбер безбедност, на 3. Октомври 2017 година, Воената академија, заедно со T&P Consulting, Piperevski & Associates, MASIT, C3I, RE2020 беше организатор на настан, кој се одржа во просториите на ЕУ Инфо Центарот. Тема на настанот беше сајбер безбедносни предизвици за владините институции во Р. Македонија. Значителен придонес […]

ИЗВЕСТУВАЊЕ за примените кандидати за студенти/питомци во учебната 2017/18 септември 13, 2017

ИЗВЕСТУВАЊЕ за примените кандидати за студенти/питомци во учебната 2017/18

Решение за прием на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерство за одбрана и на Армијата на Република Македонија во учебната 2017/18 годинa (втор уписен рок) септември 11, 2017

Решение за прием на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерство за одбрана и на Армијата на Република Македонија во учебната 2017/18 годинa (втор уписен рок)

Известување -  продолжување на рокот за  упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје септември 4, 2017

Известување – продолжување на рокот за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје

ИЗВЕСТУВАЊЕ  Во врска со Конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерство за одбрана и на Армијата на Република Македонија во учебната 2017/18 годинa септември 4, 2017

ИЗВЕСТУВАЊЕ Во врска со Конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерство за одбрана и на Армијата на Република Македонија во учебната 2017/18 годинa

Конечна ранг листа на кандидати за прием на школување на питомци и студенти на Воената академија според конкурсот објавен на ден 04.05.2017 година (втор уписен рок) септември 1, 2017

Конечна ранг листа на кандидати за прием на школување на питомци и студенти на Воената академија според конкурсот објавен на ден 04.05.2017 година (втор уписен рок)

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА на кандидати за прием на школување на питомци и студенти на Воена академија според Конкурс објавен на ден 04.05.2017 (втор уписен рок) август 31, 2017

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА на кандидати за прием на школување на питомци и студенти на Воена академија според Конкурс објавен на ден 04.05.2017 (втор уписен рок)

СПИСОК НА КАНДИДАТИ кои треба да се јават за проверки по физичка подготвеност на Воениот стадион -Скопје во градскиот парк Скопје на ден 30 Август (Среда) 2017 година во 08,15 часот август 27, 2017

СПИСОК НА КАНДИДАТИ кои треба да се јават за проверки по физичка подготвеност на Воениот стадион -Скопје во градскиот парк Скопје на ден 30 Август (Среда) 2017 година во 08,15 часот

ВТОРА ГРУПА НА КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕРКА НА ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОФИЗИЧКА СПОСОБНОСТ ВО ВОЕНО МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР – СКОПЈЕ НА 25 АВГУСТ 2017 ГОДИНА (ПЕТОК) ВО 08,15 ЧАСОТ август 24, 2017

ВТОРА ГРУПА НА КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕРКА НА ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОФИЗИЧКА СПОСОБНОСТ ВО ВОЕНО МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР – СКОПЈЕ НА 25 АВГУСТ 2017 ГОДИНА (ПЕТОК) ВО 08,15 ЧАСОТ

Прва група на кандидати за проверка на здравствена психофизичка способност во  Воено медицински центар - Скопје на 24 Август 2017 година (четврток) во 08,15 часот август 23, 2017

Прва група на кандидати за проверка на здравствена психофизичка способност во Воено медицински центар – Скопје на 24 Август 2017 година (четврток) во 08,15 часот