Известување за промена на датумите за проверките по физичка подготвеност на Воениот стадион -Скопје во градскиот парк Скопје јуни 7, 2017

Известување за промена на датумите за проверките по физичка подготвеност на Воениот стадион -Скопје во градскиот парк Скопје

Список на кандидати кои треба да се јават за проверки по физичка подготвеност  на Воениот стадион -Скопје во градскиот парк Скопје на ден 08 Јуни (Четврток) и 09 Јуни (Петок) 2017 година во 09,00 часот јуни 7, 2017

Список на кандидати кои треба да се јават за проверки по физичка подготвеност на Воениот стадион -Скопје во градскиот парк Скопје на ден 08 Јуни (Четврток) и 09 Јуни (Петок) 2017 година во 09,00 часот

СПИСОК НА КАНДИДАТИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ЈАВАТ НА ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД во Воено медицински центар -Скопје НА ДЕН 07. ЈУНИ 2017 година во 08,00 часот јуни 6, 2017

СПИСОК НА КАНДИДАТИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ЈАВАТ НА ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД во Воено медицински центар -Скопје НА ДЕН 07. ЈУНИ 2017 година во 08,00 часот

ТЕСТ ПРОГРАМА за приемниот испит по математика за конкурсот за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ − Скопје во учебната 2017/2018 година јуни 6, 2017

ТЕСТ ПРОГРАМА за приемниот испит по математика за конкурсот за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ − Скопје во учебната 2017/2018 година

Известување за датуми за физички проверки по конкурсот за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ − Скопје во учебната 2017/2018 година јуни 5, 2017

Известување за датуми за физички проверки по конкурсот за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ − Скопје во учебната 2017/2018 година

Список на кандидати за полагање на тестот за психолошка подготовка на ден 06.06.2017 година во 08,45 часот во касарната „Гоце Делчев“-Скопје јуни 5, 2017

Список на кандидати за полагање на тестот за психолошка подготовка на ден 06.06.2017 година во 08,45 часот во касарната „Гоце Делчев“-Скопје

СПИСОК НА КАНДИДАТИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ЈАВАТ  НА ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД во Воено медицински центар -Скопје  НА ДЕН 06. ЈУНИ 2017 година во 08,00 часот јуни 5, 2017

СПИСОК НА КАНДИДАТИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ЈАВАТ НА ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД во Воено медицински центар -Скопје НА ДЕН 06. ЈУНИ 2017 година во 08,00 часот

СПИСОК НА КАНДИДАТИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ЈАВАТ НА ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД ВО ВМЦ НА ДЕН 05.ЈУНИ 2017 година во 08,00 часот јуни 1, 2017

СПИСОК НА КАНДИДАТИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ЈАВАТ НА ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД ВО ВМЦ НА ДЕН 05.ЈУНИ 2017 година во 08,00 часот

Решенија за прием на кандидати за студенти/питомци за потребите на МО и АРМ во Република Хртватска, Република Србија и Република Турција во учебната 2017/2018 година мај 29, 2017

Решенија за прием на кандидати за студенти/питомци за потребите на МО и АРМ во Република Хртватска, Република Србија и Република Турција во учебната 2017/2018 година