Another successful cooperation with NATO Center of excellence - Defence against terrorismПродолжува соработката со НАТО Центарот за одбрана од тероризам мај 21, 2018

Продолжува соработката со НАТО Центарот за одбрана од тероризам

Bоената академија со значителен придонес на Првата меѓународна научна конференција на тема „Обезбеднување на ВИП личности и обjeкти“ мај 9, 2018

Bоената академија со значителен придонес на Првата меѓународна научна конференција на тема „Обезбеднување на ВИП личности и обjeкти“

Ранг листа на примени кандидати за втор циклус на студии на Воената академија по конкурс објавен на 15.02.2018 година			мај 9, 2018

Ранг листа на примени кандидати за втор циклус на студии на Воената академија по конкурс објавен на 15.02.2018 година

Прелиминарна ранг листа на кандидати пријавени на конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација мај 7, 2018

Прелиминарна ранг листа на кандидати пријавени на конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација

Успешно реализиран Курс за командири на чети на родови и логистички специјалности во период од  02.04-30.04.2018 година мај 4, 2018

Успешно реализиран Курс за командири на чети на родови и логистички специјалности во период од 02.04-30.04.2018 година

Successful realization of the workshop " Аssessment and evaluation " held by representatives of the NATO Defence Education Enhancement Programme -  NATO DEEPОдржана работилница на тема „Проценка и евалуација на наставата и наставниот процес“ од страна на претставници на програма на НАТО за унапредување на образованието во одбраната - NATO DEEP април 22, 2018

Одржана работилница на тема „Проценка и евалуација на наставата и наставниот процес“ од страна на претставници на програма на НАТО за унапредување на образованието во одбраната – NATO DEEP

The Ambassador of the United States of America, HE Jess Bailey visited the Military Academy and had a short lectureАмбасадорот на Соединети Американски Држави Н.Е. Џес Бејли ја посети Воената академија и имаше свое излагање април 21, 2018

Амбасадорот на Соединети Американски Држави Н.Е. Џес Бејли ја посети Воената академија и имаше свое излагање

Military academy contributed to the two-day workshop "National Framework and Strategy for Cyber Security and the Functioning of National CERT / CSIRT"Воената академија со свој придонес на дводневна работилница “Национална рамка и стратегија за сајбер безбедност и функционирање на национален CERT/CSIRT” април 10, 2018

Воената академија со свој придонес на дводневна работилница “Национална рамка и стратегија за сајбер безбедност и функционирање на национален CERT/CSIRT”

Successful realization of the workshop "Curriculum development" held by representatives of the NATO Defence Education Enhancement Programme-  NATO DEEPОдржана работилница на тема „Развој на наставни програми“ од страна на претставници на програма на НАТО за унапредување на образованието во одбраната - NATO DEEP март 23, 2018

Одржана работилница на тема „Развој на наставни програми“ од страна на претставници на програма на НАТО за унапредување на образованието во одбраната – NATO DEEP