Реализирана работна посета на Воено-морското училиште „Никола Јонков Вапцаров“ од Варна, Бугарија

Реализирана работна посета на Воено-морското училиште „Никола Јонков Вапцаров“ од Варна, Бугарија

Во периодот од 17.12. до 20.12. 2018 година, претставници од Воената академија на чело со деканот полк. д-р Орце Поповски, ред. проф. и продеканот полк. д-р Митко Богданоски, вон. проф.  реализираа работна посета на Воено-морското училиште „Никола Јонков Вапцаров“ во Варна, Бугарија. Домаќин на активноста беше ректорот на Воено-морското училиште – адмирал проф. д-р Бојан […]

Успешно реализиран курс за штабни должности во баталјон декември 27, 2018

Успешно реализиран курс за штабни должности во баталјон

Учество на третиот по ред натпревар, ALL-EUROPEAN INTERNATIONAL HUMANITARIAN AND REFUGEE LAW MOOT COURT COMPETITION, во организација на Правен факултет при Универзитет Љубљана декември 4, 2018

Учество на третиот по ред натпревар, ALL-EUROPEAN INTERNATIONAL HUMANITARIAN AND REFUGEE LAW MOOT COURT COMPETITION, во организација на Правен факултет при Универзитет Љубљана

Реализан состанок со наслов „Годишен преглед на активностите од НАТО DEEP програмата во Р.Македонија“ декември 3, 2018

Реализан состанок со наслов „Годишен преглед на активностите од НАТО DEEP програмата во Р.Македонија“

Реализирана работилница со наслов „Обука за обучувачи за методологија за подобрување на наставниот процес“ декември 3, 2018

Реализирана работилница со наслов „Обука за обучувачи за методологија за подобрување на наставниот процес“

Известување за продолжување на рокот за пријавување на конкурсот за родот авијација ноември 29, 2018

Известување за продолжување на рокот за пријавување на конкурсот за родот авијација

Invited lecture by prof. José Carrasco (Spain), on the topic "Peace and the Euro" Предавање од проф. д-р Хозе Караско (Шпанија) на тема „Поврзаноста на стабилноста на валутата со светскиот мир“ ноември 21, 2018

Предавање од проф. д-р Хозе Караско (Шпанија) на тема „Поврзаноста на стабилноста на валутата со светскиот мир“

Известување за продолжување на рокот за пријавување на конкурсот за родот авијација ноември 4, 2018

Известување за продолжување на рокот за пријавување на конкурсот за родот авијација

Military Academy part of the ERASMUS + family.Воената академија стана член на ERASMUS+ семејството октомври 27, 2018

Воената академија стана член на ERASMUS+ семејството

Прв академски час за идните офицери од Воената академија октомври 9, 2018

Прв академски час за идните офицери од Воената академија