Резултати од проверка на здравствена способност на кандидати пријавени на конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација јули 11, 2018

Резултати од проверка на здравствена способност на кандидати пријавени на конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација

Успешна реализација на Летниот Кампус 2018 јули 7, 2018

Успешна реализација на Летниот Кампус 2018

Прва медицинска помош и медицинска евакуација во операции за поддршка на мирот – Летен Кампус 2018 јули 4, 2018

Прва медицинска помош и медицинска евакуација во операции за поддршка на мирот – Летен Кампус 2018

Хуманитарна акција на питомците и студенти-учесници на “Летниот кампус 2018″ јули 4, 2018

Хуманитарна акција на питомците и студенти-учесници на “Летниот кампус 2018″

Реализиран академскиот дел од Летниот кампус – 2018 јули 4, 2018

Реализиран академскиот дел од Летниот кампус – 2018

Public Affairs Training at the Summer Campus 2018Обука за односи со јавноста во рамките на “Летниот кампус 2018″ јули 3, 2018

Обука за односи со јавноста во рамките на “Летниот кампус 2018″

Opening ceremony of the Summer Campus 2018Свечено отворање на Летен  Кампус 2018 година јуни 26, 2018

Свечено отворање на Летен Кампус 2018 година

Воената академија со свој допринос на меѓународната летна школа „Управување во услови на мигрантски кризи“ јуни 23, 2018

Воената академија со свој допринос на меѓународната летна школа „Управување во услови на мигрантски кризи“

Successful realization of the workshop ”Methodology of Advanced distance learning use in education” held by representatives from NATO DEEPОдржана работилница на тема „Методологија за употребата на напредното далечинско учење“ реализирана од претставници на НАТО ДЕЕП тимот јуни 15, 2018

Одржана работилница на тема „Методологија за употребата на напредното далечинско учење“ реализирана од претставници на НАТО ДЕЕП тимот