Продолжува соработката со програмата на НАТО за унапредување на образованието во одбраната во делот за напредно далечинско учење

Another successful cooperation with NATO DEEP in the area of Advanced distance learningПродолжува соработката со програмата на НАТО за унапредување на образованието во одбраната во делот за напредно далечинско учење

Во период 12.12 – 13.12.2017 година беше одржана дводневна работилница за карактеристиките и можностите за подобрување на употребата на напредното далечинско учење (ADL) во секојдневниот процес на едукација на Воената академија. За време на работилницата учество земаа двајца претставници од програмата на НАТО за унапредување на образованието во одбраната (DEEP) кои се сертифицирани обучувачи за […]

SENIOR LEADERSHIP ROUNDTABLE ON MILITARY AND DEFENSE ASPECTS OF BORDER SECURITY IN SOUTH EAST EUROPE”ТРКАЛЕЗНА МАСА НА ВИСОКИ ЛИДЕРИ ЗА ВОЕНИТЕ И ОДБРАНБЕНИТЕ АСПЕКТИ НА ГРАНИЧНАТА БЕЗБЕДНОСТ ВО ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА ноември 24, 2017

ТРКАЛЕЗНА МАСА НА ВИСОКИ ЛИДЕРИ ЗА ВОЕНИТЕ И ОДБРАНБЕНИТЕ АСПЕКТИ НА ГРАНИЧНАТА БЕЗБЕДНОСТ ВО ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА

Официјална посета на делегација  од Воената академија на Република Австрија на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје, Република Македонија ноември 10, 2017

Официјална посета на делегација од Воената академија на Република Австрија на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, Република Македонија

Посета на Началникот на Генералштабот на Армијата на Црна Гора на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје, Република Македонија ноември 10, 2017

Посета на Началникот на Генералштабот на Армијата на Црна Гора на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, Република Македонија

A workshop for the development of a system for early detection of forest fires is opened in BerovoВо Берово одржана работилницата за развој на систем за рано откривање на шумски пожари ноември 9, 2017

Во Берово одржана работилницата за развој на систем за рано откривање на шумски пожари

Working meetings with representatives from the NATO DEEP programРаботни состаноци со претставници од програмата на НАТО за унапредување на образованието во одбраната ноември 1, 2017

Работни состаноци со претставници од програмата на НАТО за унапредување на образованието во одбраната

Military Academy with another significant contribution in the area of Technological Disasters Risk Determination and MitigationПРИДОНЕС НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА ВО ОБЛАСТА НА ОДРЕДУВАЊЕ И УБЛАЖУВАЊЕ НА РИЗИКОТ ОД ТЕХНОЛОШКИ КАТАСТРОФИ октомври 31, 2017

ПРИДОНЕС НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА ВО ОБЛАСТА НА ОДРЕДУВАЊЕ И УБЛАЖУВАЊЕ НА РИЗИКОТ ОД ТЕХНОЛОШКИ КАТАСТРОФИ

Contribution of the Military Academy to the Cyber Security Advanced Training Course in AntalyaПридонес на Воената академија на Напредниот курс за сајбер безбедност одржан во Анталија октомври 29, 2017

Придонес на Воената академија на Напредниот курс за сајбер безбедност одржан во Анталија

Successful realization of the  NATO SPS SIARS project Workshop Успешно реализирана работилницата за НАТО СПС СИАРС проектот октомври 26, 2017

Успешно реализирана работилницата за НАТО СПС СИАРС проектот

Forthcoming event - Workshop for the NATO SPS SIARS (Smart I (eye) Advisory Rescue System) projectИзвестување за престоен настан - РАБОТИЛНИЦА ЗА НАТО СПС СИАРС ПРОЕКТОТ октомври 22, 2017

Известување за престоен настан – РАБОТИЛНИЦА ЗА НАТО СПС СИАРС ПРОЕКТОТ