ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ВТОР УПИСЕН РОК на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ВТОР УПИСЕН РОК на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје

Согласно Конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија во учебната 2017/18 година објавен во дневните весници „Дневник“ и „Коха“ на 04.05.2017 година, ги известуваме сите заинтересирани кандидати за упис на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје, во студиската 2017/2018 година дека […]

Конечна ранг листа на кандидати за прием на школување на питомци и студенти на Воената академија според конкурсот објавен на ден 04.05.2017 година (прв уписен рок) август 14, 2017

Конечна ранг листа на кандидати за прием на школување на питомци и студенти на Воената академија според конкурсот објавен на ден 04.05.2017 година (прв уписен рок)

Прелиминарна ранг листа на кандидати за прием на школување на питомци и студенти на Воената академија според конкурсот објавен  на ден 04.05.2017 година (прв уписен рок) август 11, 2017

Прелиминарна ранг листа на кандидати за прием на школување на питомци и студенти на Воената академија според конкурсот објавен на ден 04.05.2017 година (прв уписен рок)

СПИСОК НА КАНДИДАТИ кои треба да се јават за проверки по физичка подготвеност на Воениот стадион -Скопје во градскиот парк Скопје на ден 11 Август (Петок) 2017 година во 07,30 часот август 10, 2017

СПИСОК НА КАНДИДАТИ кои треба да се јават за проверки по физичка подготвеност на Воениот стадион -Скопје во градскиот парк Скопје на ден 11 Август (Петок) 2017 година во 07,30 часот

Список на кандидати кои треба да се јават на приемни испити по математика и англиски јазик на 10.08.2017 година (четврток) во 09,00 часот на Воената академија-Скопје август 9, 2017

Список на кандидати кои треба да се јават на приемни испити по математика и англиски јазик на 10.08.2017 година (четврток) во 09,00 часот на Воената академија-Скопје

СПИСОК НА КАНДИДАТИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ЈАВАТ За проверки по физичка подготвеност  на Воениот стадион -Скопје во градскиот парк Скопје на ден 05.ЈУЛИ (среда) 2017 година во 08,30 часот јули 4, 2017

СПИСОК НА КАНДИДАТИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ЈАВАТ За проверки по физичка подготвеност на Воениот стадион -Скопје во градскиот парк Скопје на ден 05.ЈУЛИ (среда) 2017 година во 08,30 часот

СПИСОК НА КАНДИДАТИ кои треба да се јават на здравствен преглед во Воено медицински центар -Скопје на ден 03.Јули 2017 година (понеделник) во 08,00 ч. јуни 30, 2017

СПИСОК НА КАНДИДАТИ кои треба да се јават на здравствен преглед во Воено медицински центар -Скопје на ден 03.Јули 2017 година (понеделник) во 08,00 ч.

СПИСОК НА КАНДИДАТИ (пријавени за воено-воздухопловство-насока пилот) кои треба да се јават на процесот на селекција на земја и во воздух во Центарот за обука на пилоти-Петровец на ден 03.јули (понеделник) 2017 година јуни 30, 2017

СПИСОК НА КАНДИДАТИ (пријавени за воено-воздухопловство-насока пилот) кои треба да се јават на процесот на селекција на земја и во воздух во Центарот за обука на пилоти-Петровец на ден 03.јули (понеделник) 2017 година

Свечено отворање на Летниот кампус 2017 јуни 28, 2017

Свечено отворање на Летниот кампус 2017

СПИСОК НА КАНДИДАТИ (пријавени за воено-воздухопловство-насока пилот)  кои треба да се јават на проверки по физичка подготвеност на Воениот стадион –Скопје во градскиот парк Скопје на ден 27.јуни (вторник) 2017 година во 09,00 часот јуни 23, 2017

СПИСОК НА КАНДИДАТИ (пријавени за воено-воздухопловство-насока пилот) кои треба да се јават на проверки по физичка подготвеност на Воениот стадион –Скопје во градскиот парк Скопје на ден 27.јуни (вторник) 2017 година во 09,00 часот