Реализиран академскиот дел од Летниот кампус 2019 јули 16, 2019

Реализиран академскиот дел од Летниот кампус 2019

Свечено отворен десеттиот јубилеен Летен кампус 2019 јули 16, 2019

Свечено отворен десеттиот јубилеен Летен кампус 2019

КОНКУРС за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија јули 3, 2019

КОНКУРС за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија

ОГЛАС за Еразмус +  КА1 мобилност на студентите – питомците од Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје,  во академската година 2019/2020 јули 2, 2019

ОГЛАС за Еразмус + КА1 мобилност на студентите – питомците од Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје, во академската година 2019/2020

Прелиминарна ранг листа по конкурс за запишување на лица за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата јули 1, 2019

Прелиминарна ранг листа по конкурс за запишување на лица за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата

Резултати од селекција на земја по конкурсот за стручно оспособување и усовршување за родот авијација за потребите на МО и Армијата јули 1, 2019

Резултати од селекција на земја по конкурсот за стручно оспособување и усовршување за родот авијација за потребите на МО и Армијата

ОГЛАС за Еразмус +  КА1 мобилност на студентите – питомците од Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје,  во академската година 2019/2020 јули 1, 2019

ОГЛАС за Еразмус + КА1 мобилност на студентите – питомците од Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје, во академската година 2019/2020

Резултати  од тестирањето по Англиски јазик на ден 03.06.2019 година во Центарот за странски јазици во касарна Илинден за кандидатите пријавени по конкурсот за стручно оспособување и усовршување за родот авијација за потребите на МО и Армијата јуни 3, 2019

Резултати од тестирањето по Англиски јазик на ден 03.06.2019 година во Центарот за странски јазици во касарна Илинден за кандидатите пријавени по конкурсот за стручно оспособување и усовршување за родот авијација за потребите на МО и Армијата

Освоени поени од физички проверки по конкурсот за запишување на лица за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата јуни 3, 2019

Освоени поени од физички проверки по конкурсот за запишување на лица за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата