Successful realization of the workshop ”Methodology of Advanced distance learning use in education” held by representatives from NATO DEEP

Successful realization of the workshop ”Methodology of Advanced distance learning use in education” held by representatives from NATO DEEPОдржана работилница на тема „Методологија за употребата на напредното далечинско учење“ реализирана од претставници на НАТО ДЕЕП тимот

In the period 11.06 – 13.06.2018 a three-day workshop was held on Methodology of Advanced distance learning (ADL) use in education in the everyday process of education at the Military Academy. The workshop was held by three representatives from NATO DEEP team who are certified ADL experts for also a part of the “Cuiavian” University from […]

Резултати од извршеното тестирање по англиски јазик за прием на кандидати за пилоти June 12, 2018

(Macedonian) Резултати од извршеното тестирање по англиски јазик за прием на кандидати за пилоти

Воена академија ко-организатор на семинар „Безбедносните процеси, функции и предизвици и заштита на критичната инфраструктура“ May 29, 2018

(Macedonian) Воена академија ко-организатор на семинар „Безбедносните процеси, функции и предизвици и заштита на критичната инфраструктура“

Решение за прием на студенти на втор циклус на студии за програмата „Сајбер безбедност и дигитална форензика“ на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски ” - Скопје во учебната 2017/18 година May 23, 2018

(Macedonian) Решение за прием на студенти на втор циклус на студии за програмата „Сајбер безбедност и дигитална форензика“ на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски ” – Скопје во учебната 2017/18 година

Another successful cooperation with NATO Center of excellence - Defence against terrorismПродолжува соработката со НАТО Центарот за одбрана од тероризам May 21, 2018

Another successful cooperation with NATO Center of excellence – Defence against terrorism

Bоената академија со значителен придонес на Првата меѓународна научна конференција на тема „Обезбеднување на ВИП личности и обjeкти“ May 9, 2018

(Macedonian) Bоената академија со значителен придонес на Првата меѓународна научна конференција на тема „Обезбеднување на ВИП личности и обjeкти“

Ранг листа на примени кандидати за втор циклус на студии на Воената академија по конкурс објавен на 15.02.2018 година			May 9, 2018

(Macedonian) Ранг листа на примени кандидати за втор циклус на студии на Воената академија по конкурс објавен на 15.02.2018 година

Прелиминарна ранг листа на кандидати пријавени на конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација May 7, 2018

(Macedonian) Прелиминарна ранг листа на кандидати пријавени на конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација

Успешно реализиран Курс за командири на чети на родови и логистички специјалности во период од  02.04-30.04.2018 година May 4, 2018

(Macedonian) Успешно реализиран Курс за командири на чети на родови и логистички специјалности во период од 02.04-30.04.2018 година

Successful realization of the workshop " Аssessment and evaluation " held by representatives of the NATO Defence Education Enhancement Programme -  NATO DEEPОдржана работилница на тема „Проценка и евалуација на наставата и наставниот процес“ од страна на претставници на програма на НАТО за унапредување на образованието во одбраната - NATO DEEP April 22, 2018

Successful realization of the workshop ” Аssessment and evaluation ” held by representatives of the NATO Defence Education Enhancement Programme – NATO DEEP