Свечена промоција во офицерски чинови за 29 (дваесет и девет) слушатели од Курсот за стручно усовршување и оспособување на офицери од логистички специјалности и служби March 11, 2020

(Macedonian) Свечена промоција во офицерски чинови за 29 (дваесет и девет) слушатели од Курсот за стручно усовршување и оспособување на офицери од логистички специјалности и служби

Информирање за претстојниот национален натпревар за сајбер-безбедност (CyberMK 2020) March 11, 2020

(Macedonian) Информирање за претстојниот национален натпревар за сајбер-безбедност (CyberMK 2020)

Реализација на “Основен курс за апликација ГИС во наставата на ВА“ March 5, 2020

(Macedonian) Реализација на “Основен курс за апликација ГИС во наставата на ВА“

March 4, 2020

Results from the Air Screening test – 04.03.2020

Промоција на универзитетскиот учебник со наслов: УПРАВНО (АДМИНИСТРАТИВНО) ПРАВО February 7, 2020

(Macedonian) Промоција на универзитетскиот учебник со наслов: УПРАВНО (АДМИНИСТРАТИВНО) ПРАВО

Military academy hosted and established cooperation with the International Hellenic UniversityРеализирана возвратна посетата и воспоставена соработка со Меѓународниот Грчки Универзитет January 31, 2020

Military academy hosted and established cooperation with the International Hellenic University

Свечено отворање на два напредни НАТО курсеви од доменот на сајбер безбедноста January 29, 2020

(Macedonian) Свечено отворање на два напредни НАТО курсеви од доменот на сајбер безбедноста

Резултати од селекција на земја по конкурсот за стручно оспособување и усовршување за родот авијација January 24, 2020

(Macedonian) Резултати од селекција на земја по конкурсот за стручно оспособување и усовршување за родот авијација

Kick-of meeting of the “PREvention of DIsasters ICT (Informatic and Computer Technology) PREDICT” projectВоената академија отпочна со реализацијата на проектот„PREvention of DIsasters ICT (Informatic and Computer Technology) PREDICT“ преку програмата Еразмус+ January 24, 2020

Kick-of meeting of the “PREvention of DIsasters ICT (Informatic and Computer Technology) PREDICT” project