Реализан состанок со наслов „Годишен преглед на активностите од НАТО DEEP програмата во Р.Македонија“ December 3, 2018

(Macedonian) Реализан состанок со наслов „Годишен преглед на активностите од НАТО DEEP програмата во Р.Македонија“

Реализирана работилница со наслов „Обука за обучувачи за методологија за подобрување на наставниот процес“ December 3, 2018

(Macedonian) Реализирана работилница со наслов „Обука за обучувачи за методологија за подобрување на наставниот процес“

Известување за продолжување на рокот за пријавување на конкурсот за родот авијација November 29, 2018

(Macedonian) Известување за продолжување на рокот за пријавување на конкурсот за родот авијација

Invited lecture by prof. José Carrasco (Spain), on the topic "Peace and the Euro" Предавање од проф. д-р Хозе Караско (Шпанија) на тема „Поврзаноста на стабилноста на валутата со светскиот мир“ November 21, 2018

Invited lecture by prof. José Carrasco (Spain), on the topic “Peace and the Euro”

Известување за продолжување на рокот за пријавување на конкурсот за родот авијација November 4, 2018

(Macedonian) Известување за продолжување на рокот за пријавување на конкурсот за родот авијација

Military Academy part of the ERASMUS + family.Воената академија стана член на ERASMUS+ семејството October 27, 2018

Military Academy part of the ERASMUS + family.

Прв академски час за идните офицери од Воената академија October 9, 2018

(Macedonian) Прв академски час за идните офицери од Воената академија

Решение за прием на кандидати по Конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија во учебната 2018/19 година (втор уписен рок) October 3, 2018

(Macedonian) Решение за прием на кандидати по Конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија во учебната 2018/19 година (втор уписен рок)

Конечна ранг листа на кандидати за прием на школување на питомци и студенти на Воена академија според Конкурс објавен на ден 25.07.2018 (втор уписен рок) September 25, 2018

(Macedonian) Конечна ранг листа на кандидати за прием на школување на питомци и студенти на Воена академија според Конкурс објавен на ден 25.07.2018 (втор уписен рок)