The Ambassador of the United States of America, HE Jess Bailey visited the Military Academy and had a short lecture

The Ambassador of the United States of America, HE Jess Bailey visited the Military Academy and had a short lectureАмбасадорот на Соединети Американски Држави Н.Е. Џес Бејли ја посети Воената академија и имаше свое излагање

The military academy, with its work in the past years, has been attracting the attention of the public, and from that aspect more and more frequent are visits and lectures by eminent professors and diplomats who through their presentations share their experiences and attitudes on certain topics that enrich the educational process in the academy. On […]

Military academy contributed to the two-day workshop "National Framework and Strategy for Cyber Security and the Functioning of National CERT / CSIRT"Воената академија со свој придонес на дводневна работилница “Национална рамка и стратегија за сајбер безбедност и функционирање на национален CERT/CSIRT” April 10, 2018

Military academy contributed to the two-day workshop “National Framework and Strategy for Cyber Security and the Functioning of National CERT / CSIRT”

Successful realization of the workshop "Curriculum development" held by representatives of the NATO Defence Education Enhancement Programme-  NATO DEEPОдржана работилница на тема „Развој на наставни програми“ од страна на претставници на програма на НАТО за унапредување на образованието во одбраната - NATO DEEP March 23, 2018

Successful realization of the workshop “Curriculum development” held by representatives of the NATO Defence Education Enhancement Programme- NATO DEEP

Another successful cooperation with NATO DEEP in the area of Advanced distance learningПродолжува соработката со НАТО ДЕЕП во делот за Е-учење March 23, 2018

Another successful cooperation with NATO DEEP in the area of Advanced distance learning

Successful realization of  invited lecture at an international cyber security conferenceРеализирано покането предавање на меѓународна конференција за сајбер безбедност March 22, 2018

Successful realization of invited lecture at an international cyber security conference

Известување за продолжување на рокот за пријавување на конкурсот за родот авијација March 21, 2018

(Macedonian) Известување за продолжување на рокот за пријавување на конкурсот за родот авијација

Известување по конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија March 6, 2018

(Macedonian) Известување по конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија

Military Academy co-organizer of the international cyber research exercise – CYREX 2018Воената академија ко-организатор на меѓународната сајбер вежба – CYREX 2018 February 23, 2018

Military Academy co-organizer of the international cyber research exercise – CYREX 2018

Официјална посета на делагација од Министерството за одбрана на Босна и Херцеговина February 21, 2018

(Macedonian) Официјална посета на делагација од Министерството за одбрана на Босна и Херцеговина

Successful realization of the workshop "Adult education and methodologies for teaching" held by representatives of the NATO Defence Education Enhancement Programme-  NATO DEEPОдржана работилница на тема „Образование на возрасни и методологии на предавање“ од страна на претставници на програма на НАТО за унапредување на образованието во одбраната - NATO DEEP February 18, 2018

Successful realization of the workshop “Adult education and methodologies for teaching” held by representatives of the NATO Defence Education Enhancement Programme- NATO DEEP