Успешна реализација на курсот „Основи во база на податоци MS Access 2010 – основно ниво“ - 2019 година February 4, 2019

(Macedonian) Успешна реализација на курсот „Основи во база на податоци MS Access 2010 – основно ниво“ – 2019 година

Работна посета на Воената академија „Георги Стојков Раковски“ во Софија, Бугарија. February 3, 2019

(Macedonian) Работна посета на Воената академија „Георги Стојков Раковски“ во Софија, Бугарија.

Реализирана работна посета на Воено-морското училиште „Никола Јонков Вапцаров“ од Варна, Бугарија December 29, 2018

(Macedonian) Реализирана работна посета на Воено-морското училиште „Никола Јонков Вапцаров“ од Варна, Бугарија

Успешно реализиран курс за штабни должности во баталјон December 27, 2018

(Macedonian) Успешно реализиран курс за штабни должности во баталјон

Учество на третиот по ред натпревар, ALL-EUROPEAN INTERNATIONAL HUMANITARIAN AND REFUGEE LAW MOOT COURT COMPETITION, во организација на Правен факултет при Универзитет Љубљана December 4, 2018

(Macedonian) Учество на третиот по ред натпревар, ALL-EUROPEAN INTERNATIONAL HUMANITARIAN AND REFUGEE LAW MOOT COURT COMPETITION, во организација на Правен факултет при Универзитет Љубљана

Реализан состанок со наслов „Годишен преглед на активностите од НАТО DEEP програмата во Р.Македонија“ December 3, 2018

(Macedonian) Реализан состанок со наслов „Годишен преглед на активностите од НАТО DEEP програмата во Р.Македонија“

Реализирана работилница со наслов „Обука за обучувачи за методологија за подобрување на наставниот процес“ December 3, 2018

(Macedonian) Реализирана работилница со наслов „Обука за обучувачи за методологија за подобрување на наставниот процес“

Известување за продолжување на рокот за пријавување на конкурсот за родот авијација November 29, 2018

(Macedonian) Известување за продолжување на рокот за пријавување на конкурсот за родот авијација

Invited lecture by prof. José Carrasco (Spain), on the topic "Peace and the Euro" Предавање од проф. д-р Хозе Караско (Шпанија) на тема „Поврзаноста на стабилноста на валутата со светскиот мир“ November 21, 2018

Invited lecture by prof. José Carrasco (Spain), on the topic “Peace and the Euro”