Известување за промена на датумите за проверките по физичка подготвеност на Воениот стадион -Скопје во градскиот парк Скопје June 7, 2017

(Macedonian) Известување за промена на датумите за проверките по физичка подготвеност на Воениот стадион -Скопје во градскиот парк Скопје

Список на кандидати кои треба да се јават за проверки по физичка подготвеност  на Воениот стадион -Скопје во градскиот парк Скопје на ден 08 Јуни (Четврток) и 09 Јуни (Петок) 2017 година во 09,00 часот June 7, 2017

(Macedonian) Список на кандидати кои треба да се јават за проверки по физичка подготвеност на Воениот стадион -Скопје во градскиот парк Скопје на ден 08 Јуни (Четврток) и 09 Јуни (Петок) 2017 година во 09,00 часот

СПИСОК НА КАНДИДАТИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ЈАВАТ НА ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД во Воено медицински центар -Скопје НА ДЕН 07. ЈУНИ 2017 година во 08,00 часот June 6, 2017

(Macedonian) СПИСОК НА КАНДИДАТИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ЈАВАТ НА ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД во Воено медицински центар -Скопје НА ДЕН 07. ЈУНИ 2017 година во 08,00 часот

ТЕСТ ПРОГРАМА за приемниот испит по математика за конкурсот за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ − Скопје во учебната 2017/2018 година June 6, 2017

(Macedonian) ТЕСТ ПРОГРАМА за приемниот испит по математика за конкурсот за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ − Скопје во учебната 2017/2018 година

Известување за датуми за физички проверки по конкурсот за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ − Скопје во учебната 2017/2018 година June 5, 2017

(Macedonian) Известување за датуми за физички проверки по конкурсот за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ − Скопје во учебната 2017/2018 година

Список на кандидати за полагање на тестот за психолошка подготовка на ден 06.06.2017 година во 08,45 часот во касарната „Гоце Делчев“-Скопје June 5, 2017

(Macedonian) Список на кандидати за полагање на тестот за психолошка подготовка на ден 06.06.2017 година во 08,45 часот во касарната „Гоце Делчев“-Скопје

СПИСОК НА КАНДИДАТИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ЈАВАТ  НА ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД во Воено медицински центар -Скопје  НА ДЕН 06. ЈУНИ 2017 година во 08,00 часот June 5, 2017

(Macedonian) СПИСОК НА КАНДИДАТИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ЈАВАТ НА ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД во Воено медицински центар -Скопје НА ДЕН 06. ЈУНИ 2017 година во 08,00 часот

СПИСОК НА КАНДИДАТИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ЈАВАТ НА ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД ВО ВМЦ НА ДЕН 05.ЈУНИ 2017 година во 08,00 часот June 1, 2017

(Macedonian) СПИСОК НА КАНДИДАТИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ЈАВАТ НА ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД ВО ВМЦ НА ДЕН 05.ЈУНИ 2017 година во 08,00 часот

Решенија за прием на кандидати за студенти/питомци за потребите на МО и АРМ во Република Хртватска, Република Србија и Република Турција во учебната 2017/2018 година May 29, 2017

(Macedonian) Решенија за прием на кандидати за студенти/питомци за потребите на МО и АРМ во Република Хртватска, Република Србија и Република Турција во учебната 2017/2018 година