Јавен повик за набавка на материјални средства согласно програмата INTERRREG IPA CBC – PREVEN-T

Воената Академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, за потребите на проектот „Современи алатки за навремена прогноза и мониторинг на ризици од шумски пожари и поплави и иновативни техники за заштита и подготвеност на граѓаните“, објавува јавен повик за набавка на теренско моторно возило.

Покана за тендер

INVITATION TO TENDER -b8o4_invit_simp_en

Дел А:

b8o3_contractnotice_simp_en

b8o5_itt_simp_en

Дел Б:

Part B. b8o2_contract_simp_en

Annex II. b8f_annexiitorglobal_en

Annex I3. b8i1_annexvbudgetglobal_en

Annex I. b8d_annexigc_en

Annex IA. c4e_annexigc_en

b8j1_annexvifif_en

b8j3_annexvilefind_en

b8j4_annexvilefcompany_en

b8j5_annexvilefpublic_en

Дел Ц:

Annex I. b8o6_list_simp_en

AnnexII. b8o1_admingrid_simp_en

Дел Д:

b8o7_tenderform_simp_en (1)

a14a_declaration_honour_procurement_en