Соопштение за одбрана на докторски труд – м-р Ѓорѓи Вељовски

На ден 24 декември (Понеделник) со почеток од 14:00 часот во амфитеатарот на Воената Академија, кандидатот м-р Ѓорѓи Вељовски ќе ја брани својата докторска дисертација, на тема:

„ПРИМЕНА НА ОПЕРАТИВНАТА ВЕШТИНА И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ОПЕРАТИВЕН ДИЗАЈН ВО БОРБАТА ПРОТИВ СОВРЕМЕНИОТ ТЕРОРИЗАМ“

Линк: pdf верзија од докторатот

Со почит
Воена академија