Соопштение за одбрана на докторски труд

На ден 22.10.2019 со почеток во 14.00 часот во сината сала на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“- Скопје, кандидатката м-р Весна Попоска ќе брани докторска дисертација на тема „Меѓународно-правни аспекти за заштита на критичната инфраструктура од современи безбедносни закани.

Линк: pdf верзија од докторатот