Список на кандидати кои треба да се јават на приемни испити по математика и англиски јазик на 10.08.2017 година (четврток) во 09,00 часот на Воената академија-Скопје

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Се известуваат следните кандидати кои во првиот уписен рок доставиле комплетна документација да се јават на 10.08.2017 година (четврток) во 09,00 часот на Воената академија-Скопје со цел спроведување на приемни испити по математика и англиски јазик:

  1. МАРИЈА Љупчо ВАСИЛЕВСКА
  2. КРИСТИНА Тони ЗЛАТЕВСКА
  3. ВЛАТКО Нинослав АЛЕКСОВ
  4. ИЛЕ Ванчо ШОПОВ
  5. АЛЕКСАНДАР Славче ЦВЕТАНОСКИ
  6. АМАР Нимет МЕМЕДИ
  7. НИКОЛА Ацо ЈОВАНОВСКИ
  8. ЈАСМИНА Димче НАУНОВА